Zapytania ofertowe

Zamawiający

Data publikacji zapytania od: do:

Termin składania ofert od: do:

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert Zamawiający
101. Prefabrykacja i montaż podestów obsługowych w ramach inwestycji IOS. 2017-08-16 10:55 (zaktualizowano: 2017-08-17 08:04) 2017-08-23 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
102. Naprawa chromatografu gazowego 2017-08-16 18:57 2017-08-23 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
103. Zakup klimatyzatorów - 2 szt/GIZ/334/110011244/GP 2017-08-16 14:36 2017-08-23 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
104. podwykonawstwo badań 2017-08-16 14:10 2017-08-23 14:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
105. Zakup PRZETWORNIKA CIŚNIENIA APC-2000PZ SZT.5 / GIZ/3J5/100113563/GPGPPPPC 2017-08-16 13:50 (zaktualizowano: 2017-08-16 13:54) 2017-08-23 14:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
106. Zakup odzieży ochronnej 2017-08-16 13:25 2017-08-24 14:00 Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.
107. zakup i dostawa silnika elektrycznego 132kW CELMA 2SIE315M2A 2017-08-16 12:56 (zaktualizowano: 2017-08-16 13:15) 2017-08-23 13:00 Grupa Azoty S.A.
108. zakup i dostawa silnika elektrycznego 30kW EX CELMA cSKgb200L4-EP-1 2017-08-16 13:05 2017-08-23 14:00 Grupa Azoty S.A.
109. Zakup środków czystości. 2017-08-16 12:19 2017-08-28 12:00 Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.
110. Zakup i dostawa króćców fi 440 mat. 1.4136 2 szt 2017-08-16 12:14 2017-08-23 13:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
111. Zakup i dostawa części zamiennych do pomp bagrowych typ 250NBB-450-75 według załączonych rysunków i wykazu - 8 poz. 2017-08-16 11:34 2017-08-24 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
112. Przetarg 116/P/2017 - Zagospodarowanie purge gazów z instalacji syntezy amoniaku. 2017-08-11 13:28 (zaktualizowano: 2017-08-16 08:50) 2017-08-25 10:00 Grupa Azoty S.A.
113. Zakup i dostawa części zmiennych do wentylatora typu WO 8000-4-(7) numer fabryczny 177/03 - według załącznika nr 1. 2017-08-16 08:36 2017-08-25 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
114. Zapytanie ofertowe na dostawę analizatora spalin 1szt. 2017-08-14 06:40 2017-08-28 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
115. Remont Kotła Parowego TPG170nr 1- Branża AKPiA w Centrum Energetyki 2017-08-11 14:43 2017-08-25 10:00 Grupa Azoty S.A.
116. Remont dachów na budynku B-48 i B-44a 2017-08-11 10:42 2017-09-06 10:00 Grupa Azoty S.A.
117. Modernizacja mostu szynowego transformatora Tr6 w Wydziale Rozdzielni w Jednostce Biznesowej Energetyka 2017-08-10 10:54 2017-08-31 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
118. Zapytanie ofertowe na dostawę 16-kanałowego systemu off-line do rejestracji parametrów stanu dynamicznego 2017-08-10 08:41 2017-08-25 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
119. Remont przenośnika mostu MP 27 2017-08-09 15:06 2017-08-23 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
120. Remont przenośnika mostu MP 26 2017-08-09 14:35 2017-08-23 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
121. Prace demontażowe nieczynnej infrastruktury kolejowej na przejazdach drogowo-kolejowych na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 2017-08-09 14:29 2017-08-24 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
122. Prace demontażowe nieczynnej infrastruktury budowlanej na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 2017-08-09 14:05 2017-08-24 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
123. Wykonanie remontu kanalizacji ściekowej przy budynku nr 482 2017-08-09 13:31 2017-08-23 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
124. Wykonanie projektu wykonawczego zasilania awaryjnego (generator prądotwórczy) 2017-08-09 10:26 2017-08-25 15:00 Grupa Azoty S.A.
125. Remont wymiennikowni centralnego ogrzewania i wody ciepłej w budynku nr 146 na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 2017-08-09 08:45 2017-08-24 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
126. „Remont odcinka drogi wewnątrzzakładowej nr E od drogi nr 4c do drogi nr 5 ” usługa dla Grupy Azoty S.A. 2017-08-04 15:44 2017-08-23 10:00 Grupa Azoty S.A.
127. 113/P/2017 Wymiana transformatorów w stacjach transformatorowych 6/0,4kV „Młynownia” oraz „Pompowni T” w Jednostce Biznesowej Nawozy GA SA. 2017-08-04 13:35 2017-08-24 10:00 Grupa Azoty S.A.
128. Przetarg nieograniczony na optymalizację zasilania rozdzielnicy RPW-ROA rozdzielni 6kV bud. 236a 2017-08-03 14:41 2017-08-31 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
129. Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do badań i analiz laboratoryjnych 2017-07-13 11:52 (zaktualizowano: 2017-08-03 11:30) 2017-08-30 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
130. Zakup 2017-07-28 14:00 2017-08-28 13:00 Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.
131. Przetarg 98/P/2017 Budowa Stokażu Ługów Siarczanowych K-76/2 w formule „zaprojektuj i wykonaj” w ramach zadania inwestycyjnego I-0016/002. 2017-07-27 14:05 (zaktualizowano: 2017-07-27 14:45) 2017-08-28 10:00 Grupa Azoty S.A.