Zapytania ofertowe

Nazwa, treść, produkty

Zamawiający

Data publikacji zapytania od: do:

Termin składania ofert od: do:

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert Zamawiający
151. Konserwacja dźwigu Q=1450kg na 2019 rok nr ewid. 3110001602 zainstalowanego na Zakładzie Chemicznym wydział CPN 2018-12-06 09:11 2018-12-21 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
152. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania aukcyjnego - zbycie pojazdu AUDI A6 OK82312 2018-12-06 09:08 2018-12-20 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
153. Dostawa, nadzór nad montażem i uruchomieniem 3szt. chillera o symbolach technologicznych 42 PU-08A, 45 PU-08A, 42/45 PU-08B. 2018-12-05 15:37 2018-12-20 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
154. Zakup i dostawa przepustnicy regulacyjnej DN250 PVC-U 2018-12-05 14:38 2018-12-19 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
155. Projekt nr 250005473/EC3/18 pt. „Wykonanie schodów umożliwiających wejście na podest pływający służący do czyszczenia krat” - branża mechaniczna. 2018-12-05 14:20 2018-12-27 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
156. Zakup i dostawa śrub nierdzewnych w ilości - 56 opk 2018-12-05 13:58 2018-12-19 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
157. Wykonanie prac branży pomiarowej 2018-12-05 13:28 2018-12-19 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
158. Świadczenie usług medycznych w zakresie programów prozdrowotnych dla pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w 2019 roku 2018-12-05 13:10 2019-01-07 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
159. Zakup i dostawa zaworów w ilości - 715 szt 2018-12-03 13:50 (zaktualizowano: 2018-12-05 13:03) 2018-12-17 11:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
160. Zakup i dostawa zasuw w ilości - 137 szt 2018-11-30 14:37 (zaktualizowano: 2018-12-05 13:01) 2018-12-14 12:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
161. zakup i dostawa elektrod i drutu spawalniczego w ilości - 1938 kg 2018-12-05 12:58 2018-12-19 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
162. Projekty branży pomiarowej: 250006081/PPM2/18 pt. Modernizacja rurociągów gorącego amoniaku Melaminy 1 linia 1 w zakresie AKPiA oraz 250006082/PPM2/18 pt. Modernizacja rurociągów gorącego amoniaku Melaminy 1 linia 2 w zakresie AKPiA 2018-12-05 12:23 2018-12-18 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
163. Zakup i dostawa przetworników ciśnienia w ilości 3 szt. 2018-12-05 11:45 2018-12-17 12:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
164. Zakup i dostawa przepływomierzy powietrza w ilości 4 szt. 2018-12-05 11:07 2018-12-17 12:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
165. Zakup i dostawa drabin - 8 szt 2018-12-05 10:49 2018-12-19 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
166. Zakup i dostawa sondy PC28P/0-2m/PD/L=2m/MEMBR-HASTELLOY - 2 szt. 2018-12-05 09:38 2018-12-19 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
167. Projekt nr 250006107/TK1/18 pt. „Modernizacja budynku H-86 (część produkcyjna) - branża mechaniczna, budowlana. 2018-12-05 09:36 2018-12-19 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
168. Dostawa 1 szt. agregatu prądotwórczego 2 500 kVA 2018-12-05 09:27 2018-12-31 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
169. Zakup i dostawa worków filtracyjnych w ilości 170 sztuk 2018-12-05 08:55 2018-12-19 09:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
170. Zakup i dostawa zaworu złącza ARTA ASK4 DN100 sztuk 2 wg SIWZ IKZM8/4052/2018 2018-12-05 08:24 2018-12-14 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
171. 36A/UI/2018 - Wykonanie modernizacji zasilania szafy 1RS dla potrzeb zwiększonego obciążenia 2018-12-04 15:11 2018-12-17 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
172. Prenumerata czasopism i wydawnictw 2019 r. 2018-12-04 13:39 2018-12-14 12:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
173. 131A/NM/2018 - Naprawa wagonów cystern w 2019 r 2018-12-04 12:18 2018-12-14 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
174. Świadczenie usług w zakresie diagnostyki usterek i naprawy pojazdów ciężarowych (Mercedes, Volvo, MAN). 2018-12-04 11:27 2018-12-18 12:00 Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.
175. Projekt nr 220005774/PPM1/18 pt. Regeneracja nurników Ø63 i Ø80 - branża mechaniczna 2018-12-04 11:09 2018-12-17 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
176. Projekt nr 210049089/EC3/18 pt. „Remont schodów wejściowych do budynku C-81” - branża mechaniczna. 2018-12-04 07:54 2018-12-21 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
177. Zakup i dostawa korpusu pompy wirowej produkcji CEPIC typ PHN 100.200, seria nr 101201103066 - 1 szt. 2018-12-03 11:09 2018-12-17 09:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
178. Odbiór i gospodarowanie odpadami: mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, kod 10 01 80, 2018-11-28 10:39 (zaktualizowano: 2018-12-03 10:50) 2018-12-17 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
179. Świadczenie usług w zakresie diagnostyki usterek i naprawy maszyn budowlanych (Hitachi, Case, JCB, TD). 2018-11-30 14:29 2018-12-14 12:00 Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.
180. Zakup i dostawa taśm nośnych do wag w ilości 5 sztuk 2018-11-30 11:28 2018-12-14 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
181. Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Jednostki Biznesowej Energetyka w Grupie Azoty ZAK S.A. 2018-11-30 10:30 2018-12-14 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
182. Wymiana wieży absorpcyjnej WA II ciąg 7 2018-07-24 15:08 (zaktualizowano: 2018-11-30 10:12) 2019-01-15 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
183. Zakup i dostawa części zamiennych do zaworów membranowych szkliwionych - szt. 4 2018-11-29 12:36 2018-12-20 09:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
184. Wykonanie prac branży elektrycznej i pomiarowej 2018-11-29 10:29 2018-12-21 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
185. Remont rurociągu wody zdemineralizowanej na Instalacji VKGZ w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A. 2018-11-29 08:55 2018-12-20 10:00 Grupa Azoty S.A.
186. Dostawa wodnego roztworu chlorowodorotlenku glinu pod nazwą handlową Flokor® 2018-11-28 14:20 2018-12-17 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
187. Wykonanie prac branży izolacyjnej. 2018-11-28 13:53 (zaktualizowano: 2018-11-28 14:02) 2018-12-13 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
188. Zakup taśm przenośnikowych w szacowanej ilości 31 559 metrów 2018-09-11 11:32 (zaktualizowano: 2018-11-28 12:04) 2018-12-14 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
189. „Zakup i dostawa odzieży roboczej/ochronnej, oraz usług: prania, naprawy oraz dystrybucji odzieży dla pracowników Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o. na lata 2019-2021”. 2018-11-28 11:30 2018-12-17 15:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
190. Wykonanie prac branży projektowej, instalacyjnej, budowlanej, elektrycznej i pomiarowej 2018-11-27 13:41 2018-12-18 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
191. Zakup i dostawa części do pompy -9szt. 2018-11-27 11:23 2018-12-14 11:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
192. Zakup i dostawa części do pompy Wifeja -45szt. 2018-11-27 11:20 2018-12-14 10:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
193. Dostawa i wymiana 1 szt. zespołu pompowego wody technologicznej PT2 na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 2018-11-16 13:20 (zaktualizowano: 2018-11-26 11:56) 2018-12-15 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
194. 29B/UI/2018 - Dostawa i montaz wciągnika elektrycznego Q=5T, H=24m w budynku Wydziału Produkcji Nawozów 2018-11-20 14:12 2019-01-18 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
195. Remont odolejacza amoniaku poz. E5 wraz z rurociągiem amoniaku gazowego w Grupie Azoty S.A. w formule "pod klucz" 2018-11-16 14:13 2018-12-14 10:00 Grupa Azoty S.A.
196. Wymiana wieży absorpcyjnej WA II ciąg 7 2018-07-24 15:08 (zaktualizowano: 2018-10-15 14:14) 2018-12-14 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.