Zapytania ofertowe

Zamawiający

Data publikacji zapytania od: do:

Termin składania ofert od: do:

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert Zamawiający
151. Zakup i dostawa stacji schładzającej - 3 pozycje po 1szt 2017-11-06 12:16 2017-11-24 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
152. Remont dachu ob. 534 i 536 - instalacja granulacji Mocznika. 2017-11-06 07:33 2017-11-20 10:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
153. Przetarg nieograniczony na remont budynku 854 w zakresie izolacji fundamentów, wymiany rur spustowych i studzienek okien piwnicznych 2017-11-03 15:26 2017-11-28 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
154. Prenumerata Czasopism i Wydawnictw na 2018 r (wg załączonego zestawienia) 2017-11-03 13:26 2017-11-18 00:00 Grupa Azoty S.A.
155. Zakup i dostawa zaworów regulacyjnych DN100 szt.4 2017-11-03 12:23 2017-11-23 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
156. Projekt nr 200000194/WS/17 pt. "Wywóz z terenu Spółki i gospodarowanie osadami z biologicznego oczyszczania ścieków kod odpadu: 19 08 12. 2017-11-03 11:25 2017-11-24 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
157. Zwiększenie zdolności przeładunkowych amoniaku – etap II w formule „pod klucz” 2017-11-02 09:23 2017-11-20 10:00 Grupa Azoty S.A.
158. Wykonanie- dostawę Systemu pomiaru pH 2017-10-31 10:30 2017-11-30 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
159. Opieka medyczna dla pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. 2017-10-27 11:54 2017-11-28 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
160. Dostawa wymiennika surowego estru E-104 2017-10-25 11:28 2017-11-21 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.