Zapytania ofertowe

Nazwa, treść, produkty

Zamawiający

Data publikacji zapytania od: do:

Termin składania ofert od: do:

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert Zamawiający
201. Zakup i dostawa uszczelek aluminiowych w ilości 2 sztuki 2018-06-12 08:07 2018-06-19 08:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
202. Usługa szkoleniowa: ISO/IEC 17025:2017 - wdrażanie zmian w laboratorium akredytowanym. 2018-06-12 08:02 2018-07-06 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
203. Dostawa zbiornika wody kontroli PH 230T012 szt.1 i zbiornika buforowego kondensatu parowego 230T020 szt.1 2018-05-25 07:17 (zaktualizowano: 2018-06-12 07:22) 2018-06-22 08:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
204. Wykonanie remontów pomieszczeń socjalno-bytowych i technicznych w sześciu obiektach na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 2018-06-11 14:41 2018-07-11 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
205. Przesyłki kurierskie w roku 2018 2018-06-11 14:09 2018-07-02 10:00 Grupa Azoty S.A.
206. Wykonanie prac branży budowlanej - konstrukcje żelbetowe i wyburzeniowe 2018-06-11 13:58 2018-06-25 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
207. Zakup i dostawa przepustnic kołnierzowych DN200, - 6szt 2018-06-11 11:44 (zaktualizowano: 2018-06-11 13:22) 2018-06-19 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
208. Zakup, dostawa i montaż układów pompowych P101, P102, P103 - 3 szt., zakup i dostawa pomp rezerwowych pod uklad pompowy P101 i P102 - 1 szt. i P103-1 szt. 2018-06-11 13:21 2018-06-29 15:00 Zakłady Azotowe Chorzów S.A
209. Zabudowa zbiornika antyzbrylacza V=50m3 - wykonanie dokumentacji i realizacja w formule pod klucz 2018-06-11 13:20 2018-07-03 10:00 Grupa Azoty S.A.
210. Audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia pn: „Ograniczenie kosztów pompowania, poprzez zastosowanie regulacji bezdławieniowej w członie ciepłowniczym Kopalni Siarki „Osiek” ..." 2018-06-11 12:51 2018-06-26 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
211. Wykonanie robót branży sanitarnej- projekt nr 1010 p.n. „Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego". 2018-06-11 12:48 2018-06-26 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
212. Zakup sześciu zabezpieczeń do silników asynchronicznych wraz z osprzętem do montażu natablicowego (tj. 50 mb przewodu YStY, 10 blokad elektromagnetycznych i 6 łączników krzywikowych). 2018-06-11 12:44 2018-06-21 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
213. Kurs na operatora ładowarki w kl.I wraz z egzminem zewnętrznym -4 osoby. 2018-06-11 11:35 2018-06-22 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
214. Świadczenie usług przewozowych transportem drogowym nawozów w relacjach krajowych, realizowanych dla GZNF Fosfory Sp. z o.o. od 01.07.2018r. do 30.06.2021r. 2018-06-11 10:48 2018-06-19 14:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
215. Zakup i dostawa lokomotywy manewrowej 401Da-1szt 2018-06-11 10:37 2018-06-25 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
216. Wykonanie, montaż rozdzielni OSXI-32 wg. projektu. 2018-06-11 10:23 2018-06-19 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
217. Czyszczenie pulpitu i szaf sterowniczych zgarnika 103/503/603 2018-06-11 09:34 2018-06-25 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
218. Dostawa ,montaż i uruchomienie młyna do rozdrabniania tabletek katalizatora. 2018-06-11 09:30 2018-06-22 10:00 Grupa Azoty S.A.
219. Remont dwóch celek rozdzielni elektrycznej w Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Grupie Azoty S.A. w ilości 2 szt. 2018-06-11 09:28 2018-07-03 10:00 Grupa Azoty S.A.
220. Remont wnętrza kanału wentylatora na Wydziale Syntezy Mocznika. 2018-06-11 08:56 2018-06-25 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
221. Dostawa analizatora węgla, wodoru, azotu i siarki (CHNS) 2018-06-08 17:30 2018-06-25 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
222. Dostawa i montaż nowego przenośnika taśmowego H17 2018-06-08 14:57 2018-06-25 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
223. Przeprowadzenie kursu na recertyfikację uprawnień dla doradcy ds. przewozu koleją towarów niebezpiecznych 2018-06-08 13:49 2018-06-25 07:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
224. Wykonanie projektu wykonawczego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja instalacji odprowadzania gazów poreakcyjnych z instalacji produkcyjnej bieli tytanowej w Grupie Azoty Police” 2018-06-08 13:23 2018-07-10 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
225. Modernizacja centrali telefonicznej MD-110 II etap 2018-06-08 13:23 2018-06-29 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
226. Dostawa Opakowań PE do Grupy Azoty w ilości 486 tys szt, 132 tys kg 2018-06-07 13:36 (zaktualizowano: 2018-06-08 13:18) 2018-06-26 10:00 Grupa Azoty S.A.
227. Modernizacja Suwnicy Q-12,5T w magazynie budowy budynek B-79 2018-06-08 12:55 2018-06-20 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
228. Wykonanie projektu przebudowy układu torowego, wraz z placem przeładunkowym i drogą dojazdową do tego placu oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń, opinii, decyzji 2018-06-07 12:52 (zaktualizowano: 2018-06-08 11:55) 2018-06-22 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
229. Modernizacja tacy zbiorników B 301 A/B 2018-06-08 11:55 2018-06-28 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
230. Wybór Wykonawcy Studium Wykonalności dla Etapu II i III zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.” 2018-06-08 11:52 2018-07-02 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
231. Naprawa, czyszczenie i ocena techniczna gazociągów na Wydziale Syntezy Mocznika. 2018-06-08 11:08 2018-06-22 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
232. Remont gazociągów odpylania X PN2 2018-06-08 10:51 2018-06-19 12:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
233. Modernizacja odpowietrzenia zbiorników A20 i A40 w Wydziale Estrów w Jednostce Biznesowej Oxoplast 2018-06-08 09:40 2018-06-28 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
234. Zakup i dostawa zaworów ssących i tłocznych do sprężarki Nuovo Pignione typ 2HA/2 - łacznie 8szt 2018-06-07 10:51 (zaktualizowano: 2018-06-08 09:15) 2018-06-22 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
235. Modernizacja stanowiska nr 8 do załadunku autocystern w Wydziale Estrów w Jednostce Biznesowej Oxoplast 2018-06-08 07:53 2018-07-03 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
236. Projekt nr 250005740/EE1/18 pt. Modernizacja rozdzielni 6kV RG-II w zakresie pola nr 105 zasilającego sprężarkę powietrza nr 5- branża elektryczna. 2018-06-08 07:18 2018-06-22 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
237. Przegląd serwisowy osuszacza chłodniczego powietrza KAESER TH 451 nr seryjny 1062, znajdującego się na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie 2018-06-07 15:12 2018-06-22 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
238. Zakup, montaż i serwisowanie 10 szt. klimatyzatorów z możliwością dogrzewania na sterownie Pola Górniczego 2018-06-07 14:22 2018-06-22 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
239. Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania istniejącej instalacji technologicznej na terminalu przeładunkowo - magazynowym sody do prowadzenia przeładunków saletrzaków 2018-06-05 07:47 (zaktualizowano: 2018-06-07 14:03) 2018-06-29 14:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
240. Wymiana drzwi wejściowych do budynku wielofunkcyjnego 2018-06-07 13:59 2018-06-22 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
241. Remont instalacji elektrycznej w budynku hali remontu cystern w Grzybowie 2018-06-07 13:39 2018-06-22 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
242. „Wykonanie modernizacji/remontu kapitalnego toru łącznicowego nr 101a na Zakład Chemiczny na odcinku 200 m.b.”. 2018-06-07 13:03 (zaktualizowano: 2018-06-07 13:30) 2018-06-22 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
243. Przebudowa oraz dostosowanie stokażu oleum A-78 i A-78a do obowiązujących przepisów- wykonanie dokumentacji i realizacja w formule pod klucz 2018-06-07 13:26 2018-06-28 10:00 Grupa Azoty S.A.
244. Dostawa Opakowań ALU do Grupy Azoty S.A. w ilości 70 tys. sztuk, 360 tys. mb 2018-06-07 11:29 (zaktualizowano: 2018-06-07 13:10) 2018-06-25 10:00 Grupa Azoty S.A.
245. Wykonanie prac branży budowlanej - usługa inwentaryzacji geodezyjnej 2018-06-07 12:03 2018-06-21 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
246. Przygotowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 2018-06-07 11:45 2018-06-26 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
247. Remont torów kablowych- maszynownia EC1 2018-06-07 09:50 2018-06-21 10:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
248. Dostawa agregatu pompowego DICKOW typ HZAR hx 549 2018-06-07 09:33 2018-06-21 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
249. Remont instalacji oświetlenia na stacji RSH EC2 2018-06-07 08:16 2018-06-21 10:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
250. Wybór rzeczoznawcy samochodowego w celu przeprowadzenia opinii technicznej uszkodzenia pojazdów w wyniku emisji substancji do powietrza z instalacji należących do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 2018-06-07 07:48 2018-06-21 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.