Zapytania ofertowe

Zamawiający

Data publikacji zapytania od: do:

Termin składania ofert od: do:

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert Zamawiający
201. Zestaw do awaryjnego przetłaczania i spalania gazów skroplonych (amoniaku, propanu i propylenu). 2017-08-31 14:45 (zaktualizowano: 2017-10-11 11:09) 2017-10-31 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
202. Wykonanie poboru próbek gruntów oraz przeprowadzenie badań. 2017-10-11 10:07 2017-10-24 15:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
203. „Remont budynku C-13 ” usługa dla Grupy Azoty S.A. 2017-10-11 10:06 2017-10-24 10:00 Grupa Azoty S.A.
204. Dostawa wraz z wdrożeniem systemu klasy SIEM dla Grupy Azoty S.A. 2017-10-06 15:21 (zaktualizowano: 2017-10-11 09:31) 2017-10-20 10:00 Grupa Azoty S.A.
205. Dostawa i nadzór nad uruchomieniem Ekspandera B-308 2017-10-11 08:32 2017-10-20 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
206. Zakup 2 szt. pomp trójśrubowych wysokociśnieniowych ALLWEILER typ SHH 210-40 lub równoważnych zamienników dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A." 2017-09-29 11:18 (zaktualizowano: 2017-10-10 13:59) 2017-10-20 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
207. Kondycjonowanie wodnych obiegów chłodniczych i kotłowych w Grupie Azoty S.A., Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.i Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 2017-10-09 12:29 2017-10-27 10:00 Grupa Azoty S.A.
208. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawę wkładów filtracyjnych I, II, III stopnia filtracji w czerpni powietrza na Instalacji Kwasu Azotowego 2017-10-06 13:22 2017-10-20 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
209. Zakup usługi polegającej na cyklicznym pobórze próbek wody z piezometrów składowiska siarczanu żelaza i wykonaniu oznaczeń analitycznych w ramach monitoringu składowisk na okres 3 lat. 2017-10-06 13:18 2017-10-20 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
210. Demontaż wału rolki kalcynatora poz. sch.55-2 2017-10-06 09:19 2017-10-20 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
211. Wymiana zewnętrznego poszycia ścian obiektu 185.2. Wymiana dachu pomieszczenia warsztatowego ob. 185 2017-10-06 08:58 2017-10-20 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
212. Modernizacja odpowietrzenia zbiorników A20 i A40 w Wydziale Estrów w Jednostce Biznesowej Oxoplast 2017-10-05 14:47 2017-10-26 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
213. przygotowanie graficzne i druk magazynu Grupy Azoty ZAK S.A. "Twój ZAK" 2017-10-05 14:33 2017-10-19 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
214. Dostawa kontenera technicznego do zabudowy rozdzielnic dla instalacji elektrycznych 2017-10-04 11:54 2017-10-20 12:00 Grupa Azoty S.A.
215. Przetarg nieograniczony na remediację zanieczyszczenia powierzchni ziemi występującego na terenie byłej instalacji Mycia Miedziowego II na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. 2017-09-29 13:41 (zaktualizowano: 2017-10-02 14:03) 2017-10-27 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
216. Wykonanie remontu kapitalnego turbozespołu Lang nr 4- Centrum Energetyki w Grupie Azoty S.A. 2017-09-29 14:51 2017-10-25 10:00 Grupa Azoty S.A.
217. Modernizacja stanowiska nr 8 do załadunku autocystern w Wydziale Estrów w Jednostce Biznesowej Oxoplast 2017-09-29 11:52 2017-10-23 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
218. Zakup blach na próbki gat. 1.6368 (lub pokrewnych z grupy 4.1) od 35mm do 250mm 2017-09-29 09:43 (zaktualizowano: 2017-09-29 09:49) 2017-10-20 10:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
219. Wykonanie wyceny wózków widłowych w GA S.A. 2017-09-28 09:53 2017-10-20 11:00 Grupa Azoty S.A.
220. Inquiry for submission of preliminary proposals concerns one set nitrogen oxide compressor item C-416-2 2017-09-20 10:54 2017-10-20 00:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
221. Zakup i dostawa kompresora tlenków azotu C-416-2,-1 szt. 2017-09-20 10:25 2017-10-20 00:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.