Enquiries

Name, content, products

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
201. Dostawa z rozładunkiem podchlorynu sodu w ilości 77,2 tony w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020 roku 2019-04-10 13:42 2019-04-24 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
202. Zakup usługi wykonania pomiarów stężeń w powietrzu dla trzech substancji: metanolu, formaldehydu, węglowodorów alifatycznych 2019-04-10 13:34 2019-04-25 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
203. Prace branży budowlanej obejmujące wykonanie konstrukcji stalowej estakady w osi X=9716 w ramach projektu nr 1010 2019-04-10 12:22 2019-04-24 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
204. Przetarg 81/P/2019 Zakup i dostawa palet drewnianych niskich IPPC o wym. 1100 x 1100 mm w ilości ok. 4 000 sztuk dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. 2019-04-10 11:30 2019-04-24 10:00 Grupa Azoty S.A.
205. Zakup i dostawa dwóch kompletnych wkładów rurowych chłodnic gazu syntezowego o numerach technologicznych 14E523 i 15E523 2019-04-10 09:03 2019-05-08 09:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
206. Zakup i dostawa drukarki tuszowej dla worków 50 kg - 1 szt 2019-04-05 09:21 (updated: 2019-04-10 08:49) 2019-04-24 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
207. Przygotowanie i przekazanie materiałów archiwalnych (kategoria !) wytworzonych do 1995 roku przez GZNF "Fosfory" sp. z o.o. do Archiwum Państwowego w Gdańsku. 2019-04-10 08:49 2019-04-26 14:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
208. Przetarg 63/P/2019 Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób, mienia oraz posesji i obiektów w Tarnowie należących do Grupy Azoty S.A. 2019-04-09 14:02 2019-04-26 10:00 Grupa Azoty S.A.
209. Zakup i dostawa wymiennika ciepła płaszczowo-rurowego – 1 szt. 2019-04-09 08:00 2019-05-06 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
210. Oferta na roztwór na bazie K2CO3 - różne typy 2019-04-02 10:29 (updated: 2019-04-08 12:59) 2019-04-24 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
211. Wymiana orynnowania oraz wymiana bramy magazynowej wiaty Magazynu 20 – HZM2 – Kopalnia Siarki Osiek 2019-04-08 12:33 2019-04-23 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
212. Wykonanie prac branży pomiarowej: zakup, dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie pomiaru przepływu amoniaku ciekłego zlokalizowanego na estakadach międzyobiektowych z Instalacji Azotanu II do nowej Instalacji Neutralizacji i Kwasu Azotowego 2019-04-08 11:44 2019-04-29 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
213. Ogłoszenie o wszczęciu drugiego postępowania aukcyjnego - sprzedaż silosa magazynowego o V=440m3 2019-04-08 09:21 2019-04-24 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
214. Ogłoszenie o wszczęciu trzeciego postępowania aukcyjnego - zbycie pojazdu AUDI A6 OK82312 2019-04-08 09:18 2019-04-24 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
215. Wykonanie przyłączy wody grzewczej instalacji neutralizacji zgodnie z Załącznikiem Technicznym Cz. B w Budynku K-87 2019-04-05 13:37 2019-05-09 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
216. Umowa ramowa na dostawę sprzętu IT, urządzeń peryferyjnych oraz biurowych w liczbie około 400 sztuk 2019-04-04 21:28 2019-04-25 13:00 PDH Polska S.A.
217. Wykonanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa dźwigarów kablobetonowych w wybranych obiektach Grupy Azoty S.A. w ilości 48 szt. 2019-04-04 14:31 2019-04-26 13:00 Grupa Azoty S.A.
218. Wykonanie robót branży mechanicznej i izolacyjnej obejmujących wykonanie zgodnie z dokumentacją: zabezpieczenia zbiornika 45T-05 ; wymianę śrub; wykonanie układu transportu pneumatycznego oraz wykonanie rurociągów nietypowych 2019-04-03 10:15 (updated: 2019-04-03 10:47) 2019-04-25 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
219. Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż kotła E-102 oraz przegrzewacza E-117 na Wydziale Amoniaku 2019-04-01 14:19 2019-05-07 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
220. Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego dotyczących linii kablowych 6kV i sterowniczych z podstacji GPII zasilających dwa transformatory rozruchowe oraz ich realizacja 2019-03-29 09:42 (updated: 2019-03-29 10:22) 2019-05-07 14:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
221. Sprzedaż nieruchomości gruntowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. położonej w Suwałkach 2019-03-27 11:36 2019-05-06 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
222. Wykonanie dokumentacji projektowej nasypów ziemnych w ramach kształtowania wizerunku Grupy Azoty POLICE 2019-03-26 09:13 2019-05-08 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
223. Przebudowa i rozbudowa stanowisk rozładunku/załadunku kwasu siarkowego z/do cystern kolejowych w ilości 7 sztuk. 2019-03-19 12:53 2019-05-06 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
224. Dostawa, nadzór nad montażem i uruchomieniem wraz z przeprowadzeniem pomiarów gwarancyjnych i szkoleniem obsługi Instalacji redukcji LZO w ramach projektu 1034. 2019-03-13 06:47 2019-05-10 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
225. Request For Information of 2-Ethylanthraquinone (2-EAQ; CAS No. : 84-51-5) 2019-02-27 12:07 2019-04-30 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
226. Akcja ofertowa- Atestację chromatografu GC1000 Mark II on line wykonującego analizy propylenu 2018-06-13 12:44 (updated: 2018-06-13 12:55) 2019-04-30 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.