Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
201. Usługa polegająca na weryfikacji i naprawie motorówki Conrad GLW sztuk 1 2019-07-09 12:41 2019-07-23 13:00 Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.
202. Utylizacja odpadów pochodzacych z po produkcji katalizatorów w ilości około +/-65 ton 2019-07-09 10:22 2019-07-29 12:00 Grupa Azoty S.A.
203. Sprzedaż odpadów pochodzących z produkcji katalizatorów w ilości około 28 ton 2019-07-09 10:20 2019-07-29 12:00 Grupa Azoty S.A.
204. Przetarg nieograniczony na doprowadzenie zasilania na oczyszczalnię Piskorzowiec 2019-07-09 08:49 2019-07-30 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
205. Przetarg nieograniczony na budowę wagi samochodowej przy bramie głównej. 2019-06-04 07:37 (updated: 2019-07-09 08:49) 2019-07-23 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
206. Przetarg 136/P/2019 Zakup i dostawa zaworów zaporowych wysokociśnieniowych Typ ZWZ5 w ilości 120 sztuk dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie 2019-07-05 07:23 (updated: 2019-07-08 14:20) 2019-07-22 10:00 Grupa Azoty S.A.
207. Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych, 29 sztuk 2019-07-08 14:08 2019-07-18 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
208. Wykonanie wirnika NOx dla turbozespołu GHH, na instalacji kwasu TK-IV 2019-07-08 14:07 2019-07-26 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
209. Zakup i dostawa szkła i dorbnego sprzętu laboratoryjnego, 11sztuk. 2019-07-08 13:41 2019-07-18 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
210. Zakup i dostawa zawór regulacyjny kątowy LV-1601, DN25 PN100 1szt. - zgodnie z SIWZ BOR14/2352/2019 2019-07-08 10:43 2019-07-24 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
211. Wykonywanie gumowych wykładzin chemoodpornych instalacji przemysłowych – Umowa Ramowa 2019-07-08 09:14 2019-07-31 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
212. Projekt nr 210054966/EC4/19 pt. „Naprawa nawierzchni placu manewrowego przed wiatą spycharek” - branża mechaniczna. 2019-07-05 14:04 2019-07-19 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
213. Remont wieży przesypowej ob. 514 2019-07-05 13:41 2019-07-19 15:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
214. Konserwacja dachu wraz z pracami towarzyszącymi na obiekcie 127. 2019-07-05 13:33 2019-07-19 14:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
215. Wykonanie frezowania powierzchni podkładów kolejowych (134 szt.) oraz wykonanie impregnacji frezowanych powierzchni 2019-07-05 10:23 2019-07-19 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
216. Przetarg 137/P/2019 Zakup i dostawa zasuw typ 055 DN 300 w ilości 10 sztuk dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie 2019-07-05 07:31 2019-07-22 10:00 Grupa Azoty S.A.
217. Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 2019-07-04 13:43 2019-07-18 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
218. Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż kabiny izolacyjnej 2019-07-04 11:35 2019-07-19 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
219. Wykonanie pomiarów poziomu hałasu do środowiska poza zakłdem 2019-07-04 09:17 2019-07-23 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
220. Wdrożenie i zawarcie umowy na zarządzanie oraz prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Grupie Kapitałowej Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. oraz w Grupie Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o., 2019-06-28 13:16 (updated: 2019-07-02 13:11) 2019-07-29 15:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
221. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy kolektora obejściowego oczyszczalni Piskorzowiec 2019-07-02 12:47 2019-07-19 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
222. Wykonanie i cykliczna dostawa oznakowania obiektów i instalacji zgodnie z SIWZ BZ2/82/2019 – zakup w ramach umowy ramowej 2019-07-02 07:35 2019-07-18 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
223. Zakup układu czerpni powietrza (z montażem, nadzorem nad uruchomieniem, szkoleniem załogi i demontażem istniejącego układu) - 1 szt. 2019-06-28 08:53 2019-07-19 18:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
224. Wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego mostu przenośnikowego T-0 na składowisku siarczanu żelaza oraz wykonanie koncepcji remontu mostu 2019-06-27 09:30 2019-08-05 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
225. Zakup i dostawa mebli biurowych, stanowiących wyposażenie stanowiska pracy pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 2019-06-26 09:59 2019-08-02 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
226. Przetarg 118/P/2019 Zabudowa drugiej linii modyfikacji powierzchniowej poliamidu PA 6 o zdolności 27 tt/rok w systemie zaprojektuj i wykonaj. 2019-05-28 09:54 (updated: 2019-06-25 13:16) 2019-07-25 10:00 Grupa Azoty S.A.
227. Kurs obsługi wywrotnic wagonów wraz z organizacją egzaminu dozorowego 2019-06-25 09:15 2019-07-18 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
228. Projekt nr 250006010/PPN1/19 pt. Modernizacja izolacji termicznej na turbinie 180C1. 2019-06-24 08:35 2019-07-26 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
229. Przetarg nieograniczony na wymianę sprężarek parowych K-2 i K-3 sprężających amoniak gazowy na nowe elektryczne sprężarki na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 2019-06-19 12:44 2019-08-05 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
230. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja węzła półspalania na Wydziale Amoniaku 2019-06-18 12:28 2019-07-23 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
231. Opracowanie projektu i wykonanie 2 szt. autotransformatorów 220/110kV o mocy 180 MVA każdy oraz ich dostawa, montaż i uruchomienie 2019-06-18 12:07 2019-07-31 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
232. Wykonanie montażu aparatów i rurociągów w obiektach J-84 i K-89 dla instalacji neutralizacji (SSE) w ramach projektu nr 1010. 2019-06-18 07:01 2019-07-24 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
233. Najem systemu monitorowania maszyn budowlanych, pojazdów i mobilnego zbiornika oleju napędowego. 2019-06-11 08:25 (updated: 2019-06-13 12:23) 2019-07-26 12:00 Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.
234. Zakup absorpcyjnego agragatu chłodniczego wraz z nadzorem nad montażem, uruchomieniem, ruchem testowym i szkoleniem załogi 2019-06-10 16:09 2019-07-24 16:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
235. Remont chłodni wentylatorowej sześciocelkowej o powierzchni zabudowy 1880 m2 oznaczonej numerem technologicznym W-123. 2019-06-10 14:31 2019-07-22 20:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
236. Dzierżawa 45 wagonów węglarek serii Eaos 2019-06-07 15:06 2019-08-30 12:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
237. Kompresor tlenu 2019-05-23 12:13 2019-07-31 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.