Zapytania ofertowe

Nazwa, treść, produkty

Zamawiający

Data publikacji zapytania od: do:

Termin składania ofert od: do:

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert Zamawiający
251. Zakup używanej ładowarki kołowej CASE 821E/F - 1 szt. 2018-05-10 13:33 2018-05-25 12:00 Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.
252. Wykonanie robót branży mechanicznej -projekt 971 pn. "Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej" 2018-05-10 12:40 2018-06-04 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
253. dostawa Kotła pary 1,4MPa 160E1 szt.1 2018-05-10 12:07 2018-05-25 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
254. Sprzedaż odpadów opakowań z papieru i tektury do recyklingu - ok 15 000 kg rocznie. 2018-05-10 11:58 2018-05-24 14:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
255. Przeprowadznie Kursu "Pierwszej Pomocy Przedmedycznej" 2018-05-10 11:53 2018-06-04 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
256. Dostawa 4 szt. filtrów dla Zad. 1010 2018-05-10 11:17 2018-06-05 18:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
257. Wykonanie instalacji odpylania 2018-03-27 13:14 (zaktualizowano: 2018-05-10 10:25) 2018-05-30 13:00 Zakłady Azotowe Chorzów S.A
258. Wykonanie prac branży elektrycznej. 2018-05-10 09:31 2018-05-23 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
259. Montaż, postój i demontaż rusztowania zewnątrz reaktora 20D-101. 2018-05-10 08:58 2018-05-24 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
260. Zakup krążników z polietylenu wysokocząsteczkowego w ilości 800 szt. 2018-05-10 08:23 2018-05-24 14:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
261. Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol Spółka Akcyjna w Grzybowie oraz przeciwdziałania zagrożeniom od 01.07.2018 - 31.12.2019 2018-05-09 17:19 2018-05-24 07:30 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
262. „Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej obejmującej projekt przepustu pod drogą krajową 79 i rurociągu technologicznego przedmagistralnego za drogą krajową nr 79, na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” 2018-05-09 14:48 2018-05-24 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
263. Kompleksowa obsługa informatyczno-eksploatacyjna firmy Transtech Sp. z o.o. 2018-05-09 14:06 2018-05-23 12:00 Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.
264. .Dostawa Azotanu palladu dla Grupy Azoty S.A. w ilości 2 868,00 g. 2018-05-09 13:08 2018-05-24 10:00 Grupa Azoty S.A.
265. wykonanie robót branży: teletechnicznej, informatycznej, elektrycznej i budowlanej. Projekt Nr 897 pod nazwą: "System alarmowania i ostrzegania" 2018-05-09 10:31 2018-06-06 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
266. Wykonanie prac branzy pomiarowej. 2018-05-08 13:45 2018-05-29 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
267. Wykonanie robót branży elektrycznej-projekt 971 pn. "Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej" 2018-05-08 08:07 2018-05-25 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
268. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji w Laboratoriach Aplikacyjnych 2018-05-07 10:52 2018-05-25 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
269. Adaptacja Terminalu Nawozów Sypkich Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. w porcie Gdynia do obsługi dodatkowo innych towarów masowych w tym siarki granulowanej i/lub pastylkowanej 2018-04-16 14:40 (zaktualizowano: 2018-05-02 13:43) 2018-05-30 12:00 Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o
270. Inwentaryzacja drzew i krzewów na obszarze inwestycji Polimery Police 2018-04-27 16:36 2018-05-24 12:00 PDH Polska S.A.
271. Dostawa lub dostawa i wymiana przewodu zasilającego 15kV ładowarkę statkową Vigan BL-1200 2018-04-27 12:58 2018-05-25 15:00 Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o
272. Opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonanie zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 1, będącej wydzieloną częścią składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 2018-04-27 11:57 2018-05-28 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
273. Projekt nr 250005669/HL1/18 pt. „Modernizacja układu odpylania pakowaczek Siarczanu Amonu” - branże mechaniczna i elektryczna. 2018-04-25 14:41 2018-05-30 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
274. Wymiana wymiennika zimna E-1008 w Wydziale Amoniaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy 2018-04-20 15:13 2018-06-01 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
275. Projekt nr 250005570/HL1/18 pt. „Modernizacja linii nr 5 Big-Bag w zakresie zastosowania elektrowciągu do pracy ciągłej” - branża mechaniczna. 2018-04-17 11:30 2018-05-30 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.