Date of publication: 2020-10-23

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.


Andrzej Bernach

Phone:

e-mail: andrzej.bernach@grupaazoty.com

Enquiry No. Z212/225159/aktualizacja1


Enquiry name:

Wykonywanie napraw okresowych (poziom P4 i P5) wagonów kolejowych typu 1004 DO (serii TADS) szt.62

I confirm my participation in the procedure.

Login:

Password: