Enquiry creation date: 2021-09-15

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z65/284920

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu sznurka PP 2500 TEX w ilości 300 kg.

Prosimy o przesłanie Państwa oferty zgodnie z następującymi założeniami:

1.Cena: skalkulowana na bazie DDP Puławy- według Incoterms 2020.

2. Termin dostawy: 28.09.2021

3.Proponowane warunki płatności:
-przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury

4.Osoby prowadzące: sprawę z naszej strony prowadza:

Sprawy handlowe: Łukasz Olszak - Starszy specjalista ds. Zakupów;
tel.: 081 565 23 71 e-mail: lukasz.olszak@grupaazoty.com

5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części; nie przyjęcia żadnej z ofert;
unieważnienia postępowania ofertowego lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn, a także prowadzenia
negocjacji z wybranymi oferentami.

6. Postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie Ustawy ,,Prawo Zamówień Publicznych"

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Sznurek polipropylenowy 2.500 TEX 300 KG OP- 000157 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa sznurka PP 2500 TEX - 300 kg"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...