Enquiry creation date: 2021-10-04

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z94/204068/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmieniono nazwę produktu w poz. 62 oraz dodano nową pozycję nr 63. Załączono nowy aktualny załącznik nr 2 do I części SIWZ oraz uaktualnioną IV cz. SIWZ.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę taśm przenośnikowych będących przedmiotem niniejszego przetargu. Zamówienia będą realizowane na podstawie umowy ramowej zawartej na 2 lata. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunki składania ofert znajdą Państwo w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie ofertę na cały zakres ilościowy co najmniej jednej pozycji zamówienia określonej w IV Części SIWZ.

Zamawiający będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy. Zabezpieczenie zostanie wyliczone na podstawie wygranych pozycji dla danego kontrahenta, wg szacowanej ilości dla danej pozycji.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA BT=650 TYP 14890 650 EP500 2 250 M Read
2. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA BT650-EP500-3 5+3 W 250 M Read
3. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA BT500 14890-500-EP-500-3 5+3D1 180 M Read
4. FARTUCH USZCZELNIAJĄCY 4500X350X10 MAT GUMA 240 M Read
5. FARTUCH USZCZELNIAJĄCY 10X350X3000 GUM 100 M Read
6. Taśma przenośnikowa BT800 EP630/3 4+2W 2200 M - Read
7. Taśma przenośnikowa BT1200 EP1000/4 4+2W 3000 M - Read
8. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA Bt1000 EP1000/4 4+2W 10000 M Read
9. WKŁAD UM.TRUDNOŚCIER.JEDNOW.50X1150X250 800 M Read
10. WKŁAD UM.TRUDNOŚCIER.JEDNOW.50X900X250 600 M Read
11. Taśma przenośnikowa 1200 EP 630/3 4+2W 600 M - Read
12. Taśma przenośnikowa BT-650 EP630/3 4+2W 200 M - Read
13. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA 650 EP 500/3 4+3 olejoodporna 1200 M Read
14. TAŚMA BT800 EP500 3 PRZEKŁADKI OLEJOODPORNE 1000 M Read
15. TAŚMA 1200 EP 1000 / 4 6+4 W 1 O 400 M - Read
16. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA TROFLEX630SZE 1400MM8+3MM RS 100 M Read
17. TAŚMA 1400 EP 1250/4 6+4 W 1 O 600 M Read
18. TAŚMA SU 400/3 800 4+2 ROS 100 M - Read
19. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA OL 800 EP800/4 4+2 1850 M - Read
20. TAŚMA ŻURAW BT800 z progami i falbanami, olejoodporna 70 M poz. 20 TAŚMA ŻURAW BT800.pdf
Read
21. Taśma przenośnikowa 1000 EP 500/3 4+3 G 520 M - Read
22. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B=650; EP 630/3 3+2 110 M - Read
23. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B1000 EP800/4 5+3 POZ 10 28 M Read
24. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B1000 EP800/4 5+3 POZ 14 13 M Read
25. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B800EP630/4 6+2 121 M - Read
26. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B500EP315/2 4+2; P42 50 M Read
27. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B-650 EP250/2 3+1; POZ 4 34 M Read
28. Taśma przenośnikowa EP 400/3-4/2Y 100 M - Read
29. Taśma przenośnikowa Z2EP-500-2-I-800 30 M - Read
30. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B-650EP630/3 3+2 POZ 22F 13 M Read
31. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B-650EP630/3 3+2 POZ 22G 85 M Read
32. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B-650EP630/3 3+2 POZ 22H 34 M Read
33. Taśma przenośnikowa B-650EP630/3 3+2POZ15-3 36 M - Read
34. Taśma przenośnikowa B-800 EP630/3 3+2 POZ 3 44 M - Read
35. Taśma przenośnikowa SU 400/3 650 4+2 RA 170 M - Read
36. Taśma przenośnikowa SU 500/3 1000 6+2 RA 3510 M - Read
37. Taśma przenośnikowa SU 400/3 800 4+2 RA 2250 M Indeks Read
38. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA 1200 EP 630/3 335 M Read
39. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA EP-630/3 6+2 B-1800 50 M Read
40. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA EP 630/4 1600 6+2 Y 50 M UR000152311 Read
41. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA EP 630/4 2000 6+2 Y 30 M Read
42. Taśma przenośnikowa SU 400/3 650 4+2ROM 730 M - Read
43. Taśma przenośnikowa SU 400/3 800 4+2 BHTE 150 M - Read
44. Taśma przenośnikowa SU 400/3 1200 4+2 BHTE 40 M - Read
45. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA TR 500 1000 6+2 RS;OT 256 M Read
46. Taśma przenośnikowa SU 400/3 900 4+2BHTE OT 36 M - Read
47. Taśma przenośnikowa SU 400/3 650 4+2 RA; OT 256 M Read
48. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA SU 400/3 1000 4+2 ROM; OT 84 M Read
49. Taśma przenośnikowa EP 630/4 1600 8+3Y;000-SV 28 M - Read
50. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA SU 400/3 800 4+2 ROM;OT 716 M Read
51. Taśma przenośnikowa SU 400/3 900 4+2 RA; OT 18 M - Read
52. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA TR 500 750 6+2 RS; OT 125 M Read
53. Taśma przenośnikowa SU 400/3 1000 4+2BHTE OT 50 M - Read
54. Taśma przenośnikowa SU400/3 650 4+2 BHTE; OT 165 M - Read
55. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA olejoodporna OL 650 EP 500/3 4+3 LG1 600 M Read
56. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA olejoodporna, trudnościeralna typ. PKK 404CLU VITON 100 M Read
57. Taśma przenośnikowa olejoodporna OL 800 EP 630/4 4+3 LG1 200 M - Read
58. Taśma przenośnikowa termoodporna 1000 EP 800/4 7+3 T120 100 M - Read
59. Taśma przenośnikowa termoodporna 1200 EP 800/4 7+3 T120 700 M - Read
60. Taśma przenośnikowa 2 RG 91 10 M - Read
61. Taśma przenośnikowa z falbanami SU 400/3 800 4+2 10 M - Read
62. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA SU 400/3 4+2 ROM szer. 800 100 M - Read
63. TAŚMA PRZENOŚNIKOWA SU 400/3 4+2 ROM szer. 1000 100 M - Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Dostawa taśm przenośnikowych w szacowanej ilości 26 000 m – Umowa ramowa na 2 lata "

Item Question title Date of question Status
1. pozycja 60 2021-09-28 13:50
2. pozycja 60 2021-09-27 10:43
3. Wyjaśnić 2021-09-10 09:20
4. prosimy o doprecyzowanie 2021-09-08 07:45
5. Pytanie ogólne dot. oznaczenia taśm 2021-09-07 10:51
6. jednostka miary 2021-09-09 10:16
7. Zapisy Umowy 2021-09-07 12:31
8. brak informacji 2021-09-07 10:15

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...