Enquiry creation date: 2021-10-11

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Purchaser:

Paweł ...

Enquiry No. Z121/266086/aktualizacja4

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Szanowni Państwo,
Zamawiający poniżej przesyła zaktualizowany harmonogram postępowania.


Spotkania wyjaśniające dotyczące WSIWZ lub wizja lokalna (o ile będzie potrzebne) do dnia 14 października 2021 roku

Termin na składanie wniosków o udzielenie wyjaśnień dotyczących WSIWZ do dnia 25 października 2021 roku

Termin na udzielenie wyjaśnień dotyczących WSIWZ do dnia 8 listopada 2021 roku

Termin na złożenie Oferty wstępnej 15 listopada 2021 roku

Publikacja OSIWZ do dnia 22 listopada 2021 roku

Termin na składanie wniosków o udzielenie wyjaśnień dotyczących OSIWZ do dnia 2 grudnia 2021 roku

Termin na udzielenie wyjaśnień dotyczących OSIWZ do dnia 13 grudnia 2021 roku

Termin na złożenie Oferty do dnia 17 stycznia 2021 roku

Podpisanie Umowy I kwartał 2022

Enquiry contents:

Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości („Zamawiający”), zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie usług bieżącego utrzymania ruchu w okresie 5 lat dla Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.” („Postępowanie”).


Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego postępowamia.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Świadczenie usług bieżącego utrzymania ruchu w okresie 5 lat dla Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. 1 ST - Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Świadczenie usług bieżącego utrzymania ruchu w okresie 5 lat dla Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A."

Item Question title Date of question Status
1. udostepnienie dokumentacji 2021-10-19 12:15

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.