Enquiry creation date: 2022-09-27

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z55/229806

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert na:

Zakup i dostawa - taśmy filtracyjne PET- 2 sztuki


II etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje cenowe, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Piotr Kurnyta – kontakt: tel.: +48 77 481 3395, fax: +48 77 481 2360 e-mail: piotr.kurnyta@grupaazoty.com

Oferta powinna zawierać:

- termin ważności oferty: 30 dni,

- cenę jednostkową netto,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2020 ( na koszt dostawcy),

- warunki płatności – przelew minimum 30 dni,

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych,

- nie dopuszcza się ofert na produkty równoważne (zamienniki).

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Taśma filtracyjna PET SW 17-36 wym. 10,56m x 0,825m klejone krawedzie 4cm, 2 szt. drutu czopowego, waga 14 kg - prasa Unison 208 1 ST - Read
2. Taśma filtracyjna PET SW 17-36 wymiary 7,53m x 0,825m, klejone krawędzie 4 cm, 2 szt. drutu czopowego, waga 10kg - prasa Unison 208 1 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa - taśmy filtracyjne PET"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...