Enquiry creation date: 2024-03-28

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Purchaser:

Paweł ...

Enquiry No. Z170/266086

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na „Studium wykonalności magazynu wodoru dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Termin na składania ofert upływa zgodnie z informacją zawartą na Platformie Zakupowej Login Trade.

Szczegółowe warunki postępowania określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Realizacja Etapu I dla założeń opisanych w CZĘŚCI III SIWZ rozdział I. tj.: 1. Magazyn wodoru o pojemności 6 ton metrycznych wraz ze stacją rozładunkową oraz stacją redukcyjną, 2. Magazyn wodoru o pojemności 3 ton metrycznych wraz ze stacją rozładunkową, stacją redukcyjną oraz możliwością stałego produkowania wodoru/zasilania wodorem z zewnątrz na poziomie 50 kg/h (generator wodoru, jakość wodoru zgodna z normą ISO 14687:2019) 1 ST - Read
2. Realizacja Etapu II dla założenia opisanego w CZĘŚCI III SIWZ rozdział I. punkt 1. tj.: Magazyn wodoru o pojemności 6 ton metrycznych wraz ze stacją rozładunkową oraz stacją redukcyjną. 1 ST - Read
3. Realizacja Etapu II dla założenia opisanego w CZĘŚCI III SIWZ rozdział I. punkt 2. tj.: Magazyn wodoru o pojemności 3 ton metrycznych wraz ze stacją rozładunkową, stacją redukcyjną oraz możliwością stałego produkowania wodoru/zasilania wodorem z zewnątrz na poziomie 50 kg/h (generator wodoru, jakość wodoru zgodna z normą ISO 14687:2019) 1 ST - Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Studium wykonalności magazynu wodoru dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A."

Item Question title Date of question Status
1. Edytowalna wersja wykazu podobnych zrealizowanych usług 2024-04-15 16:03
2. Pytanie do SIWZ 2024-04-09 10:52
3. Pytania 2024-04-08 09:44
4. Część III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia - pytania Wykonawcy 2024-04-04 16:12
5. pytanie Wykonawcy do Art. IV pkt. 4 Części I SIWZ 2024-04-03 09:30

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.