Enquiry creation date: 2024-04-17

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 7

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL5213508624

Purchaser:

Waldemar ...

Kontakt merytoryczny:

Waldemar ...

Enquiry No. Z292/246071/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

aktualizacja dotyczy warunków uczestnictwa w wizji lokalnej.

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o. o. informuje wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w przetargu, na dostosowanie instalacji odazotowania w MPEC Olsztyn kotłów WR-25 K2 oraz K3 metodą SNCR do warunków umownych, o dostarczenie przed przystąpieniem do wizji lokalnej referencji z których będzie jasno wynikało, iż oferent wdrożył z powodzeniem powyższą technologię na kotłach wodno-rurkowych WR-25EM wykonanych w technologii ścian szczelnych o nominalnej mocy cieplnej 29MW, uzyskując redukcję tlenków azotu za pomocą reagenta (woda + mocznik) zgodnie z warunkami zawartymi w dyrektywie IED oraz konkluzjach BAT.
Jest to warunek formalny dopuszczający do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Enquiry contents:

Dostosowanie oraz zoptymalizowanie procesu odazotowania spalin na instalacjach SNCR kotłów K2 i K3 w MPEC Olsztyn, dotyczy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostosowanie instalacji oraz zoptymalizowanie procesu odazotowania spalin na instalacjach SNCR kotłów K2 i K3 w MPEC Olsztyn 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Dostosowanie instalacji oraz zoptymalizowanie procesu odazotowania spalin na instalacjach SNCR kotłów K2 i K3 w MPEC Olsztyn"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.