Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-12-07

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Ilowska

tel:

e-mail: agnieszka.ilowska@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z73/203502

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.Mieszanka wzorcowa  w Azocie 5,0 o składzie:

-Wodór-2%

-Tlen-20%

-Metan-0,3%

-Tlenek węgla-0,2%

-Dwutlenek węgla-0,3%

-Azot5,0 – reszta do 100%,

-butla 10l

-trwałość wzorca jak najdłuższa min 6lat

-dokładność +/- 0,5%,

-ciśnienie w butli jak najwyższe 200bar jeśli możliwe.Mieszanka wzorcowa do gazu ziemnego

-butla 10l

-trwałość składu wzorca ok. 5 lat

-dokładność +/- 0,5%

-ciśnienie w butli jak najwyższe możliwe

SKŁAD:

-Etan -3,5%

-Propan -1%

-Izobutan -0,4%

-N-Butan-0,4%

-Neo-Pentan-0,1%

-Izo-Pentan-0,15%

-N-Pentan-0,2%

-N-Heksan-0,6%

-Dwutlenek węgla-3%

-Azot-2,5%

-Reszta Hel5,0

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 Pani Agnieszka Iłowska– kontakt: tel. 077 481 23 61


Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• ciśnienie w butli

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)

• czas realizacji zamówienia

• cena za dzierżawę za rok (wydzieloną osobno)

• czas stabilności mieszanki

• termin ważności oferty: 60 dni

Prosimy o dołączenie karty charakterystyki oraz karty produktu /Certyfikat /deklarację zgodności, ew. swojej firmowej oferty jako załącznik.


Drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent wybrany do realizacji zamówienia, zobowiązany jest do przesłania skanu oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.

Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub pozycji oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. 2016 r. poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dzierżawa butli 1 US Czytaj
2. Mieszanka wzorcowa Azot 5.0, butla 10l 1 ST - Czytaj
3. Mieszanka wzorcowa do gazu ziemnego, butla 10l 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. baza dostawy DDP Grupa Azoty ZAK S.A.

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup mieszanek wzorcowych Azot 5.0 - 1 szt., do gazu ziemnego - 1 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2017-12-13 11:00:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...