Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-12-07

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8730013812

Osoba kontaktowa:

Barbara Kołodziejczyk

tel:

e-mail: barbara.kolodziejczyk@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z94/225026

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Proszę o ofertę na odczynniki;
- 4-aminoantypiryna czda - 100g
- amoniak r-r 25% czda -1000ml
- octan amonu czda - 500g
- chloroform czda - 4 razy po 1l
- dichloroizocyjanuran sodu X2H20 98% - 10g
- parafina ciekła czysta - 250ml
- kwas barbiturowy czda - 100g
- kwas siarkowy min. 95% czda - 8 razy po 1l
- nitroprusydek sodu X 2H20 czda - 200g
- papierki wskaźnikowe pH rolka - 4 sztuki
- siarczan rtęci min 99% - 250g
- sączki Whatman z mikrowłokien szklanych GF/A śr. 11cm - 1 opakowanie
- sączki Whatman z mikrowłokien szklanych GF/A śr. 47mm - 1 opakowanie
- wzorzec konduktometryczny 1413 +/- 1% uS/cm
- R-r buforowy pH 4,01 +/- 0,01 lub 0,02 Hamilton- Duracel - 250ml
- R-r buforowy pH 7,00 +/- 0,01 lub 0,02 Hamilton- Duracel - 250ml
Proszę o odczynniki z długą datą ważności i szybkim terminem dostawy.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. 4-aminoantypiryna czda 100 G - Czytaj
2. Amoniak r-r 25% czda 1000 ML - Czytaj
3. Octan amonu czda 500 G - Czytaj
4. CHLOROFORM CZDA 4 L - Czytaj
5. Dichloroizocyjanuran sodu X 2H2O 98% 10 G - Czytaj
6. Kwas barbiturowy czda 100 G - Czytaj
7. Kwas siarkowy min 95% czda 8 L - Czytaj
8. Nitroprusydek sodu X 2H2O czda 200 G - Czytaj
9. Papierki wskaźnikowe pH rolka 4 ST - Czytaj
10. Siarczan rtęci 99% 250 G - Czytaj
11. Parafina ciekła czysta 250 ML - Czytaj
12. Sączki Whatman z mikrowłókien szklanych GF/A śr. 11 cm 1 OPA - Czytaj
13. Sączki Whatman z mikrowłókien szklanych GF/A śr.47mm 1 OPA - Czytaj
14. R-r buforowy pH 7,00 +/- 0,01 lub 0,02Hamilton- Duracel 250 ML - Czytaj
15. Wzorzec konduktometryczny 1413 +/- 1% uS/cm 500 ML - Czytaj
16. R-r buforowy pH 4,01 +/- 0,01 lub 0,02 Hamilton- Duracell 250 ML - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Oferta na zakup i dostawę odczynników -15 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...