Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-12-07

Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512727554

Osoba kontaktowa:

Andrzej Wojnas

tel: 913173636

e-mail: awojnas@transtech.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z266/223925

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Transtech Sp.z o.o - Police zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup części zamiennych do URSUS C-912.


Informacje:
Andrzej Tyszkiewicz
Kierownik działu
Zaopatrzenia
tel./fax 091 317 36 36
e-mail: zaopatrzenie@transtech.pl

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Przewód hamulca rys T63 2 ST - Czytaj
2. Serwomechanizm kierowniczy kpl. rys. T81 1 ST - Czytaj
3. Wał przegubow kpl. (nr 26) nr kat. 0080.277.020 rys. T83 1 ST - Czytaj
4. Pompa hamulca głowna fi 19 nr kat. 0080.600.075 (nr 41) rys. T63 2 ST - Czytaj
5. Wyrównywacz ciśnienia nr kat. 67112632 (nr 61) rys T63 1 ST - Czytaj
6. Wał przegubow kpl. (nr 27) nr kat. 0080.277.010 rys. T83 1 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

W ofercie proszę koniecznie uwzględnić:

1. Ceny netto

2. Warunki płatności (preferowany przelew 30 dni)

3. Warunki dostawy: adres spółki Transtech Sp.z o.o - Police

adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, lokalizacja: magazyn główny spółki.

4. Proponowany termin realizacji (możliwy, krótki).

Skuteczność oferty: przyjęcie złożonej oferty wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia Transtech Sp.z o.o - Police w formie pisemnej zatwierdzonego przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami naszego zapytania ofertowego.

Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”.

We wszelkiej korespondencji dotyczącej powyższej sprawy, prosimy powoływać się na numer naszego zapytania ofertowego.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa serwomechanizmu kierwniczego szt.1, pompa hamulcowa głowna szt.2 i inne do Ursus C-912"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...