Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-12-07

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

NIP: 8660001369

Osoba kontaktowa:

Wiktor Zieliński

tel:

e-mail: wiktor.zielinski@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z52/227966/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dzień dobry,


Proszę o ofertę cenową na dostawy sody lekkiej w autocysternie do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

Zapytanie dotyczy zapotrzebowania rocznego, dostarczanego w autocysternie od stycznia 2018 do końca grudnia 2018. Dostawy wywoływane telefonicznie. 

Do oferty proszę załączyć kartę charakterystyki i specyfikację techniczną


Dodatkowo:

Złożona oferta powinna zawierać:

- realizację ilości 100%

- datę ważności oferty

- cenę łącznie z propozycją płatności

- termin dostawy od złożenia zamówienia

- osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. soda lekka kalcynowana 3144 TO - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Oferta z dostawą. soda lekka kalcynowana luzem; ilość 3144 ton"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: EUR

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...