Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-12-07

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

NIP: PL9930082391

Osoba kontaktowa:

Marcin Czupryn

tel:

e-mail: marcin.czupryn@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z163/221076/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

dodano dwie pozycje

Treść zapytania:

Szanowni Państwo!

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:

Materiały wg wykazu


Dodatkowe informacje:
Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00: Marcin Czupryn – kontakt: tel.: +48 77 4813859 marcin.czupryn@grupaazoty.com

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową, w przypadku waluty innej niż PLN również sposób rozliczenia faktury

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności – przelew:

- przy zamówieniach do 10 000 PLN - 30 dni,
- 10 000-20 000 PLN - 45 dni,
- powyżej 20 000 PLN - 60 dni

od daty wystawienia faktury, chyba, że ustalenia stanowią inaczej

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 24D, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty PROREM Sp. z o.o a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.


Dziękuję

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Ceownik 80 S235JR 674 KG - Czytaj
2. Ceownik 65 S235JR 86 KG - Czytaj
3. Teownik 80x80x9 S235JR 963 KG - Czytaj
4. Kątownik 30 x 30 x 4 S235JR 33 KG - Czytaj
5. Wypałka #10x200x200 S235JR 49 ST - Czytaj
6. Wypałka #10x150x200 S235JR 27 ST - Czytaj
7. Wypałka #10x200x250 S235JR 4 ST - Czytaj
8. Płaskownik 20x2 1.4301 EN 10088-1 1 KG - Czytaj
9. Płaskownik 30 x 5 1.4301 EN 10088-1 8.3 KG - Czytaj
10. Płaskownik 40 x 6 1.4301 EN 10088-1 45.3 KG - Czytaj
11. Płaskownik 80 x 8 1.4301 EN 10088-1 10.1 KG - Czytaj
12. Pręt fi 10 mm S235JR 1.86 KG - Czytaj
13. Pręt fi 12 mm S235JR 2.67 KG - Czytaj
14. Płaskownik 80x10 S235JR 565.2 KG - Czytaj
15. Pręt fi20 S235JR 123.3 KG - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup materiałów hutniczych (wypałki, kształtowniki, pręty) S235/1.4301 - około 2t"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...