Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-12

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 7

33-101 Tarnów

NIP: PL5213508624

Osoba kontaktowa:

Joanna Sacha

tel:

e-mail: joanna.sacha@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z5/224353

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 7, zapraszają Państwa do udziału w akcji ofertowej, której przedmiotem jest:

Dostawa armatury dla inwestycji pn. „Budowa stokażu fenolu w systemie „zaprojektuj i wykonaj” w ramach Projektu Inwestycyjnego pt. Rozbudowa stokażu fenolu - Etap I.


Szczegółowy zakres i wymagania przedstawione są pliku pn. Zapytanie o cenę oraz Załącznikach nr 1 i 2.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Armatura wg wykazu w zapytaniu o cenę 78 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa armatury w ramach Projektu Inwestycyjnego pt. Rozbudowa stokażu fenolu - Etap I"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do oferty



Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.



Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...