Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-22

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

Osoba kontaktowa:

Magdalena Maciaszczyk

tel:

e-mail: mmaciaszczyk@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z102/215571/aktualizacja4

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Przekazanie informacji potencjalnym oferentom o sposobie złożenia klauzuli poufności

Treść zapytania:

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą Dostawa, montaż i uruchomienie na obiekcie 4 sztuk rozdzielnic 9 polowych niskiego napięcia OSVIII sekcje 1,2,3,4 oraz rozdzielnicy 5 polowej 2 sekcyjnej agregatu 137-RA wraz z wyposażeniem.

Termin realizacji prac do 15.05.2018r.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących kwestii technicznych i merytorycznych jest p. Marek Gniwecki tel. + 510 991 692 e-mail: mgniwecki@policeserwis.com

Szczegółowy zakres prac oraz terminy realizacji znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dostawa, montaż i uruchomienie na obiekcie 4 sztuk rozdzielnic 9 polowych niskiego napięcia OSVIII sekcje 1,2,3,4 oraz rozdzielnicy 5 polowej 2 sekcyjnej agregatu 137-RA wraz z wyposażeniem 1 US - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Zamawiający przekaże zainteresowanym udziałem w postępowaniu Oferentom po uprzednim złożeniu klauzuli o zachowaniu poufności załącznik nr 7 do SIWZ w wersji elektronicznej następujące projekty wykonawcze:

- E-03870/02-1 rew. 2,

- E-03878/02-2 rew. 2,

- E-03919/02-1 rew. 2,

- E-03919/02-2 rew. 2,

- E-03919/02-3 rew. 1,

Klauzule Poufności załącznik nr 7 do SIWZ podpisaną zgodnie z reprezentacją Oferenta należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem KLAUZULA POUFNOŚCI do nazwa i nr postępowania z jednoczesnym przesłaniem Klauzuli Poufności faxem na nr 91/ 317 15 32 oraz e-mailem skanu (PDF) na adres mmaciaszczyk@policeserwis.com 


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2018-01-22 08:36:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...