Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-02-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Izabela Banaś

tel: +48(81) 565 33 04

e-mail: izabela.banas@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z28/198612

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dot.: zapytanie ofertowe na zakup aktywnego tlenku glinu DD6

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu aktywnego tlenku glinu DD6.

Prosimy o przesłanie Państwa oferty zgodnie z następującymi założeniami:

1. Zakres dostawy:

1.1.Ilość:

Aktywny tlenek glinu 19,96 Ton

1.2. Wymagania jakościowe:

1

pH

9 – 11,5

2

Gęstość nasypowa

600 – 1000 (kg/m3)

3

Ubytek masy podczas suszenia

120oC

0,5 – 1,5 (% wag.)

450oC

5 – 8 (% wag.)

4

Zdolność reaktywacji jako ∆C epoksydów

50%

2.Cena:

Skalkulowana na bazie:

· CIF Gdynia – według Incoterms 2010, lub

· DDP Puławy – według Incoterms 2010

3.Opakowanie:

Prosimy o podanie rodzaju opakowania

4.Terminy dostaw:

01 wrzesień 2018, ilość: 19,96T.

5.Proponowane warunki płatności:

Przelewem bankowym w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż piątek, płatność staje się wymagalna w najbliższy piątek przed terminem płatności.

6.Forma złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać faksem na numer +48 81 565 33 81 lub na email.

7.Ważność oferty:

Co najmniej 1 miesiąc

8.Skuteczność oferty:

Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego potwierdzenia w postaci oświadczenia, zamówienia lub umowy, podpisanych przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą.

Prosimy o dołączenie specyfikacji jakościowej oferowanego produktu.

We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer naszego zapytania ofertowego.

Oczekujemy na Państwa odpowiedź.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Tlenek Glinu DD6 19.96 TO KA000079 Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa Tlenku Glinu DD6 - 19,96 ton"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: EUR

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...