Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-02-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Adriana Gruca

tel:

e-mail: adriana.gruca@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z59/197782/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup  środków czystości oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego  zawartych w załączonym zestawieniu i zaprasza do składania ofert.

II etapem wyboru dostawcy będzie aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pani Adriana Gruca – kontakt: tel.: +48 77 4813452, fax: +48 77 4812360.

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkowa netto w PLN,

- termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego Dostawcy.

Szczegóły dotyczące asortymentu zapytania znajdują się przy uwagach przy danej pozycji.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Tabletki do zmywarki 2 OPA - Link Czytaj
2. Wkład do odświeżacza powietrza AIR WICK 12 ST - Czytaj
3. Pojemnik na papier składany 6 ST - Link Czytaj
4. Mopy do mycia 20 KPL - Link Czytaj
5. Pojemnik na papier toaletowy EKA 10 ST - Czytaj
6. Pojemnik na papier toaletowy JUMBO 11 ST - Czytaj
7. Płyn antybakteryjny do lodówki 1 ST - Link Czytaj
8. Pochłaniacz zapachów do lodówki 2 ST - Link Czytaj
9. Odświeżacz powietrza Ampipur 300 ml 7 ST - Link Czytaj
10. Odświeżacz powietrza AIR WICK 7 ST - Czytaj
11. Kij do szczotki 30 ST - Czytaj
12. Worki na śmieci 240 ml 10 ST - Czytaj
13. Ściereczka do monitorów 1 OPA - Link Czytaj
14. Dozownik na mydło w płynie 6 ST - Link Czytaj
15. Filtr do ekspresu Siemens 2 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Warunki dostawy: DDP Magazyn Zamawiającego – wg Incoterms 2010.
  2. Warunki płatności – przelew do 30 dni po dostawie.
  3. Termin dostawy: do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Po zakończeniu aukcji prosimy o przesłanie poprzez platformę zakupową lub na adres e-mail: adriana.gruca@grupaazoty.com oferty cenowej na poszczególne pozycje. W przypadku nie przystąpienia do aukcji obowiązują ceny z zapytania ofertowego.


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...