Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-02-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Mirosława Namięta

tel:

e-mail: Miroslawa.Namieta@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z49/198608

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu fosforanu trójsodowego technicznego wg PN-C-84031/1996
Prosimy o przesłanie Państwa oferty zgodnie z następującymi założeniami:
1. cena skalkulowana na bazie DDP Puławy -wg INCOTERMS 2010
2.opakowanie: worki
3.Termin dostawy: 19.02.2018
4. prosimy o przesłanie parametrów jakościowych oferowanego fosforanu
5. Proponowane warunki płatności:
Przelewem bankowym w terminie 45 dni od daty wystawienia faktury z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa, płatność staje się wymagalna w najbliższą środę przypadającą po terminie płatności.
6. Osoby prowadzące sprawę:
Mirosława Namięta, Specjalista ds zakupów tel. 81 565 31 85, e-mail Miroslawa.Namieta@grupaazoty.com
7. Postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Fosforan trójsodowy techniczny 1000 KG su-000142 Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Termin płatności - 45 dni

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin realizacji - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa fosforanu trójsodowego technicznego w ilości 1000 kg"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...