Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-02-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Beata Szalkowska

tel:

e-mail: Beata.Szalkowska@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z104/199062

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE

Szanowni Państwo

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dodatkowe informacje

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500: Pan/ Pani* Beata Szalkowska.– kontakt: tel. 077 481 35 15 fax: 77 481 35 43.

Termin realizacji zamówienia: najkrótszy możliwy.

Zawartość oferty

W ofercie należy określić:

· cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),

· warunki płatności,

· termin dostawy,

· warunki dostawy,

· warunki gwarancji,

· sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta*/**.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Do oferty należy załączyć: (należy określić co, np. specyfikację techniczną urządzenia itp.)

Składanie ofert

Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać elektronicznie na adres:beata.szalkowska@grupaazoty.com lub faksem na nr: 77 481 35 43 do dnia 16.02.2018r.

Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:

– cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania albo całkowitą wartość zamówienia,

– inne adekwatne do przedmiotu zamówienia, na przykład:

· proponowane rozwiązanie techniczne/ technologia wykonania zadania*,

· warunki gwarancji/ serwisu*,

· termin wykonania zamówienia*,

· jakość wyrobu*.

Uwaga!

W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ulica
Mostowa 30 A, oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Pozdrawiam

Beata Szalkowska

Departament Badań i Inowacji

Biuro Handlowe
tel. 0 77 481 35 15,

fax 0 77 481 35 43,
e-mail:beata.szalkowska@grupaazoty.com

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. BIURETA 25ml Z PASKIEM SZHELLBACHA,dz.el. 0,05 ml 2 ST - Czytaj
2. BIURETA PELLETA POJ.50ML,SZHELLBACHA, dz.el.0,1 2 ST - Czytaj
3. BUTLA LAB. SZKL. POJ.5L, W/SZ, SZKL.KOR., SZLIF 2 ST - Czytaj
4. BUTLA ORANŻ 500ML Duran, GL45 1 ST - Czytaj
5. KOLBA MIAROWA (PP) 50ML KL B 30 ST - Czytaj
6. KOLBA OKRĄGŁODENNA 1000 ML DO DESTYLACJI 8 ST - Czytaj
7. KOLBA STOŻKOWA PMP 250 ML Z NAKRĘTKĄ 20 ST - Czytaj
8. KOŃCÓWKI DO PIPETORA 10 UL 4 OPA - Czytaj
9. KRYSTALIZATOR POJ. 1000ML, szkło borokrzemowe 3 ST - Czytaj
10. KRYSTALIZATOR Z WYLEWEM 500ML,szkło borokrzemowe 3 ST - Czytaj
11. KRYSTALIZATOR Z WYLEWEM POJ.2000ML, szkło borokrzemowe 3 ST - Czytaj
12. Kuchenka elektryczna 2-płytowa 2 ST - Czytaj
13. KUWETA KWARCOWA 40MM 2 ST - Czytaj
14. KUWETA SZKLANA 10MM 4 ST - Czytaj
15. KUWETA SZKLANA 40MM 4 ST - Czytaj
16. KUWETA SZKLANA 50MM 8 ST - Czytaj
17. LEJEK LABORATORYJNY ŚR. 100mm 10 ST - Czytaj
18. LEJEK FILTRACYJNY POJ.125ML KAT.9.052375 1 ST - Czytaj
19. LEJEK FILTRACYJNY POJ.250ML KAT.9.052066 1 ST - Czytaj
20. MINUTNIK LABORATORYJNY, elektroniczny Hem Land na jeden czas, z magnesem 5 ST - Czytaj
21. NACZYŃKO WAGOWE 50X50 10 ST - Czytaj
22. PIPETA JEDNOMIAROWA SZKLANA POJ.20ML, kl.A 20 ST - Czytaj
23. PIPETA WIELOMIAR. POJ.5ml KL.A 5 ST - Czytaj
24. PIPETA WIELOMIAROWA POJ. 10ml KL.A 5 ST - Czytaj
25. PIPETA WIELOMIAROWA POJ.25ml KL.A 5 ST - Czytaj
26. PIPETA AUTOMATYCZNA POJ. 0,5-5 ML BRAND 1 ST - Czytaj
27. PIPETA WIELOMIAR. 1ML KL-A 5 ST - Czytaj
28. PIPETA WIELOMIAROWA PP POJ. 1 ML KL B 10 ST - Czytaj
29. PŁYTA STATYWU STAL NIER.18/10 315X200MM 1 ST - Czytaj
30. POJEMNIK SZ/SZ CZWOROK.POJ.500 ML Z NAKRĘTKĄ 50 ST - Czytaj
31. PRĘT DO STATYWU GWINT M10, stal nierdzewna, długość pręta=1m, FI ZEW.12MM 1 ST - Czytaj
32. RURA SZKLANA FI 40MM, GR. ŚCIANKI 1,6 1 OPA - Czytaj
33. STATYW Z PRĘTEM 315X200X8MM 2 ST - Czytaj
34. SZALKI PETRIEGO STERYLNE 90X14MM B-8013 1 OPA - Czytaj
35. SZCZOTKA Z WŁOSIA Z KOŃC. BAW. z końcówką BAF, nr kat.BOCH12310 15 ST - Czytaj
36. SZKIEŁKO ZEGARKOWE 50MM 10 ST - Czytaj
37. SZLIF WEWNĘTRZNY 19/26 (8124) 30 ST - Czytaj
38. SZLIF ZEW.19/26 (8120) 30 ST - Czytaj
39. WIADRO HDPE 10 L Z PODZIAŁĄ 5 ST - Czytaj
40. WIADRO Z TWORZYWA 10 L, z pokrywą, kolor biały 3 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego i materiałów pomocniczych wg listy produktów ( biurety, butle, kuwety, pipety - 325 szt )"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...