Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-03-13

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

Osoba kontaktowa:

Karolina Tomczuk-Masiek

tel:

e-mail: ktomczuk@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z121/214759/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Informacja od Zamawiającego: urobek pochodzący z czyszczenia zbiornika Wykonawca jest zobowiązany wywieźć na składowisko przez wagę

Treść zapytania:

Zapraszamy do złożenia oferty w postepowaniu pod nazwa Remont zbiornika magazynowego siarki płynnej nr 8 - branża czyszczeniowa

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach dotyczących kwestii technicznych i merytorycznych jest Pan Mieczysław Gołasz tel. +48 691-856-702, mail: mgolasz@policeserwis.com

Szczegółowy zakres prac oraz terminy realizacji znajda Państwo w załączonych dokumentach.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Remont zbiornika magazynowego siarki płynnej nr 8 - branża czyszczeniowa 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Złożenie oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2; 3; i 4 do Ogólnych Zasad udziału w postępowaniu
  2. Spełnienie ogólnych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Ogólnych Zasadach udziału w postępowaniu
  3. Akceptacja Ramowych Warunków Umów oraz OWRU
  4. Tremin płatności 45 dni
  5. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  6. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Kryteria oceny oferty

  1. Termin realizacji - 10%
  2. Cena - 90%

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.