Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-03-13

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8732594457

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Tyczyńska

tel: 785700490

e-mail: bp.automatyka@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z51/237517

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na dostawę ręczników frotte 260szt.
i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Ręcznik frotte gramatura 480g/m² rozmiar 70x140 mix kolorów

Dostawa do dwóch lokalizacji:

1. 130szt. Grupa Azoty Automatyka Kędzierzyn-Koźle

2. 130szt. Grupa Azoty Automatyka Tarnów

Zawartość oferty:

- cena jednostkowa netto

- termin wykonania usługi – 23.04.2018

- warunki płatności – przelew 30 dni po wykonaniu usługi

- termin ważności oferty: 60dni

Dodatkowe informacje:

W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia w godzinach 7-15 dodatkowych informacji udziela

Jerzy Ligęza, tel.: 14 637 45 45; 785 781 019, jerzy.ligeza@grupaazoty.com

W sprawach merytorycznych związanych ze składaniem oferty w godzinach 7-15 dodatkowych informacji udziela
Agnieszka Tyczyńska, tel.: 14 637 38 27, 785 700 490,email: bp.automatyka@grupaazoty.com

Składanie i ważność ofert:

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Po weryfikacji ofert pod względem technicznym i merytorycznym, drugim etapem wyboru dostawcy usługi może być aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Po zakończeniu aukcji Oferent zobowiązany jest potwierdzić pisemnie (mailowo) cenę ostateczną realizacji przedmiotu zamówienia. Brak potwierdzenia oferty jest równoznaczny z jej odrzuceniem.

Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego i wybranego Oferenta umowy na świadczenie ww. usług.

Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

W przypadku problemów technicznych z obsługą platformy zakupowej prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem LOGINTRADE: tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Ręcznik frotte gramatura 480g/m² rozmiar 70x140 mix kolorów 260 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa 260 ręczników frotte"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...