Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-03-13

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Osoba kontaktowa:

Ireneusz Doła

tel: 91 317-25-09

e-mail: idola@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z162/214669/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Zmiana rodzaju kabla z poz.1

Treść zapytania:

Proszę o przedstawienie oferty :

Na zakup i dostawę kabli i przewodów.

Akceptujemy zamienniki na wprost o takich samych parametrach technicznych.

Oczekiwany termin realizacji zamówienia do 4.04.2018r.

W przypadku braku możliwości realizacji we wskazanym terminie proszę o wskazanie możliwie najkrótszego terminu realizacji zamówienia.

Wymagane z dostawą : Aprobaty techniczne , certyfikaty ,atesty ,deklaracje zgodności CE.

Ilości i kwoty z oferty stanowią podstawę do wystawienia zamówienia i faktury.

Niezgodność ilościowa pomiędzy ofertą / zamówieniem a fakturą będzie reklamowana.

Oferty niespełniające kryteriów formalnych nie będą brane pod uwagę.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27

emailhelpdesk@logintrade.net

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Kabel YKSLY 5x1,5 0,6/1kV 60 M - Czytaj
2. Kabel YKSLYżo Nr.7x1,5 0,6/1kV 80 M - Czytaj
3. Kabel YKYżo 4x2,5 0,6/1kV 110 M - Czytaj
4. Przewód LIYCYp 2x2x0,75 300/300V 135 M - Czytaj
5. Kabel YKSLY 8x1,5 0,6/1kV 20 M - Czytaj
6. Kabel YKSLYżo-Nr 12x1,5 0,6/1kV 20 M - Czytaj
7. Kabel YKSLYżo Nr. 20x1 0,6/1kV 115 M - Czytaj
8. Kabel YKSLYżo Nr. 20x1,5 0,6/1kV 50 M - Czytaj
9. Kabel YKSLY Nr. 25x1,5 0,6/1kV 100 M - Czytaj
10. Przewód LiYCY-P-Nr 7x2x0,75 0,6/1kV 50 M - Czytaj
11. Kabel YKSLY-Nr. 16x1,5 0,6/1kV 20 M - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 90%
  2. Termin dostawy - 10%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa kabli i przewodów.....= 760m"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...