Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-04-16

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Jarosław Kurgan

tel:

e-mail: jaroslaw.kurgan@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z71/194987

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa środka antypieniącego " Ladiper 167 "

Ilość - 60 litrów

Opakowanie - pojemniki 20 L

Zastosowanie:  proces odsiarczania spalin.

Termin dostawy: 30.04.2018

Miejsce dostawy: Grupa Azoty S.A. Tarnów

Karta charakterystyki produktu wymagana jest jako załącznik do oferty.

Cena za produkt może być podana w PLN lub w innej walucie. Fakturowanie w PLN po przeliczeniu wartości podanej w walucie wg obowiązującego kursu.

Ofertę należy składać na produkt będący przedmiotem zapytania. Oferty złożone na inne produkty, proponowane jako zamienniki, nie będą rozpatrywane.

W oferowanej cenie jednostkowej za produkt należy uwzględnić koszt transportu.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Środek antypieniący " Lapider 167 " 60 L - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa środka antypieniącego " Ladiper 167 " - ilość 60,00 litrów"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: EUR

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...