Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-04-16

Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512727554

Osoba kontaktowa:

Andrzej Wojnas

tel: 913173636

e-mail: awojnas@transtech.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z534/223925

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dzień dobry.
Transtech Sp. z o. o. - Police zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup i dostawę części zamiennych do
GAZELLE -  nr vin Z3B3302737R004348


Dotyczy samochodu GAZ GAZELLE rok produkcji 2007 poj. silnika 2637 cm
moc 85kW
Informacje.

Andrzej Tyszkiewicz
Kierownik działu
Zaopatrzenia
tel/fax 091 317 36 36

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Zestaw wskaźników 1 ST - Czytaj
2. Czujnik prędkości samochodu ( impulsator) 1 ST - Czytaj
3. Wiązka eletryczna ( od czukjnika prędkośći do zestawu wskaźników) 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Termin realizacji - 10%
  2. Termin płatności - 10%
  3. Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:

W ofercie proszę  uwzględnić:

1. Ceny netto

2. Warunki płatności (preferowany przelew 30 dni)

3. Warunki oferty: diagnostyka lub ewentualna naprawa siedziba spółki Transtech Sp.z o.o - Police

adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police,

4. Proponowany termin realizacji (możliwie najkrótszy, realny)

Skuteczność oferty: przyjęcie złożonej oferty wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia Transtech Sp.z o.o - Police w formie pisemnej zatwierdzonego przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami naszego zapytania ofertowego.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa zestawów wskaźników - szt.1, czujnika prędkości samochodu (impulsatora) - szt.1, wiązki elektrycznej - szt.1 do sam Gazella"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...