Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-04-16

Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

NIP: 5830001675

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Skórzewska

tel:

e-mail: a.skorzewska@fosfory.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z250/230045

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” sp. z o.o. zapraszają do składania ofert na sprzedaż i dostawę olejów oraz płynów.

Proszę o załączenie kart katalogowych oferowanych produktów lub ofert PDF.

Brak załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Veco matranol EP-220 630 L - Czytaj
2. Veco matranol EP460 420 L - Czytaj
3. Olej Boxol 26 210 L - Czytaj
4. Płyn do hłodnic Veco 210 L - Czytaj
5. Płyn do spryskiwaczy 5l 10 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa olejów 1260l, płynu do chłodnic 210l oraz płynu do spryskiwaczy 50l."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do oferty

  1. Termin dostawy
    (Pytanie otwarte)


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...