Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-05-16

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Artur Wstępnik

tel:

e-mail: artur.wstepnik@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z5/199905

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca spotkania szkoleniowo-integracyjnego 

przedstawicieli pracowników służb teleinformatyki i bezpieczeństwa ICT Grupy Azoty

w terminie 06.06.2018r. - 08.06.2018r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja spotkania szkoleniowo-integracyjnego dla około 35 osób, obejmująca zabezpieczenia odpowiednio dużej sali z nagłośnieniem, rzutnikiem z możliwością podłączenia laptopa, ekranem oraz flipchartem, dwa noclegi ze śniadaniami, jeden obiad dwudaniowy, dwie/trzy przerwy kawowe oraz przygotowanie kolacji integracyjnej z grillem/ogniskiem i ew. oprawą muzyczną, miejsca parkingowe. Preferowana lokalizacja w okolicach Warszawy (do 50 km).

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

2.1 W dniu 06.06.2018 :

· Dla osób nie korzystających z samochodów zorganizowanie transportu autobusowego – wyjazd godzina 16.00 z pod budynku WTT w Warszawie.

· Przyjazd grupowy i indywidualny 06.06. 2018 r. do godziny 18.00 i zakwaterowanie w pokojach.

· Godz. 19.00 - kolacja

· 20.00-22.00 I moduł szkoleniowy .

2.2 W dniu 07.06.2018:

· 8:00 śniadanie

· 9:00 Początek II modułu szkolenia – sala z nagłośnieniem, rzutnik z możliwością podłączenia laptopa, ekran, flipchart oraz wstępna kawa/herbata, kruche ciasteczka, małe kanapki.

· 13.00 III moduł szkolenia – tematy korporacyjne

· 14:00 Obiad

· 15:00 Networking

· 16:00 gry integracyjne – oczekiwane propozycje od organizatorów

· 19:00 Networking

· 20:00 kolacja ognisko/grill. W trakcie kolacji napoje do rozliczenia według faktycznego zużycia z limitem wartości, a także oprawa muzyczna (muzyka mechaniczna).

2.3 W dniu 08.06. 2018:

· 8:00 Śniadanie i wykwaterowanie uczestników

· 10:00 Wyjazd do WTT dla osób korzystających z transportu autobusowego

2.4 Orientacyjne zapotrzebowanie na pokoje to 10 „jedynek”, reszta „dwójek”. Możliwe są negocjacje w zakresie konfiguracji pokojów.

3. Informacja dodatkowa:

3.1 Szkolenie prowadzić będzie firma zewnętrzna,

3.2 Sposób rozliczenia kosztów będzie następujący:

3.2.1 noclegi wraz ze śniadaniami i ew. parkingiem – ponoszą poszczególni pracownicy Spółek Grupy Azoty;

3.2.2 pozostałe koszty ponosi Grupa Azoty SA.

3.3 Prosimy o podanie proponowanego menu z możliwością wyboru,

3.4 Prosimy o podanie łącznej ceny (netto i brutto) z podziałem na poszczególne elementy jednostkowe kosztów,

3.5 Zostanie przedstawiona informacja, która będzie podstawą sporządzania faktur dla poszczególnych Spółek Grupy Azoty,

3.6 Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu,

3.7 Negocjacje cenowe będą prowadzone w formie licytacji elektronicznej na Platformie Zakupowej Login Trade,

3.8 Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od negocjacji w każdym momencie bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Wycena powinna zawierać rozbicie ceny za:

1. Pokój 1 osobowy za 1 nocleg ze śniadaniem

2. Pokój 2 osobowy za 1 nocleg ze śniadaniem

3. Koszt parkingu za 1 noc

4. Pozostałe koszty organizacji tego szkolenia.


Osoba do kontaktu: Artur Wstępnik / tel. 785.780.127 / mail:  artur.wstepnik@grupaazoty.com


Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest według Zarządzenia Wewnętrznego Nr 22/2017 z dnia 01.06.2017 r. z opcją dogrywki w formie licytacji elektronicznej.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Cena za pokój 1 osobowy za noc ze śniadaniem 10 ST - Czytaj
2. Cena za pokój 2 osobowy za noc ze śniadaniem 18 ST - Czytaj
3. Opłata parkingowa za 1 noc 8 ST - Czytaj
4. Pozostałe koszty organizacyjne 1 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Organizacja spotkania szkoleniowo-integracyjnego w okolicach Warszawy"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...