Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-05-16

Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512727554

Osoba kontaktowa:

Andrzej Wojnas

tel: 913173636

e-mail: awojnas@transtech.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z612/223925

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dzień dobry.
Transtech Sp. z o. o. - Police zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup i dostawę:


1. Pompka paliwa do ogrzewania  Webasto  24 V ( Airtop ) - szt.2


Informacje:

Andrzej Tyszkiewicz

Kierownik działu
Zaopatrzenia
tel./fax 091 317 36 36


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Pompka paliwa do ogrzewania Webasto 24 V ( Airtop 2000) 2 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Termin dostawy: dni robocze - 10%
  2. Termin płatności - 10%
  3. Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:

W ofercie proszę koniecznie uwzględnić:

1. Ceny netto
2. Warunki płatności (preferowany przelew 30 dni)
3. Warunki dostawy: adres spółki Transtech Sp.z o.o - Police adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, lokalizacja: magazyn główny spółki.
4. Proponowany termin realizacji (możliwie krótki)
5.Proszę podać nazwy producentów proponowanego asortymentu.

Skuteczność oferty: przyjęcie złożonej oferty wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia Transtech Sp.z o.o - Police w formie pisemnej zatwierdzonego przez osoby uprawnione.
W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą.Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami naszego zapytania ofertowego.Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”.We wszelkiej korespondencji dotyczącej powyższej sprawy, prosimy powoływać się na numer naszego zapytania ofertowego.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa pompki paliwa do ogrzewania Webasto 24 V - szt.2 do HYDROS 321"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do oferty



Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.



Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...