Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-05-16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Aleksandra Zięba

tel:

e-mail: aleksandra.zieba@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z36/198699/aktualizacja2

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Zmianie uległ pkt XII SIWZ. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 25.05.2018 r., do godz.15.00.

Treść zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pogrzewacza amoniaku E-104A w Wydziale Kwasu Azotowego, obejmującej:

  1. wykonanie projektu technicznego nowego podgrzewacza amoniaku E-104A z elementami orurowania;

  2. wykonanie zaprojektowanego aparatu;

  3. dostawę i zabudowę nowego aparatu na instalacji kwasu azotowego.

    Podmiotom zainteresowanym zamówieniem zostanie udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja koncepcyjna (DK). Zasady uzyskania DK określa pkt IV SIWZ.

    Zamawiający:

  • nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych;

  • wymaga wniesienia wadium;

  • wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca objętego przedmiotem zamówienia.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Modernizacja podgrzewacza amoniaku E-104A w Wydziale Kwasu Azotowego w Jednostce Produkcyjnej Nawozy 1 US - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Warunki formalne są określone w SIWZ.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Modernizacja podgrzewacza amoniaku E-104A w Wydziale Kwasu Azotowego w Jednostce Produkcyjnej Nawozy "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...