Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-05-16

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Osoba kontaktowa:

Paweł Piaseczny

tel:

e-mail: ppiaseczny@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z240/214690

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


Wymagany termin dostawy materiałów : najkrótszy możliwy.



Ilości i kwoty z oferty stanowią podstawę do wystawienia zamówienia i faktury.


Niezgodność ilościowa pomiędzy ofertą / zamówieniem a fakturą będzie reklamowana.


Oferty niespełniające kryteriów formalnych nie będą brane pod uwagę.



Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.



W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:


tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27


email helpdesk@logintrade.net




Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Ceownik 100 S235JR, 6mb 63.6 KG - Czytaj
2. Ceownik 80 S235JR, 6mb 52 KG - Czytaj
3. Dwuteownik 120 S235JR, 6mb 67 KG - Czytaj
4. Kątownik 40 x 4,S235JR, 12mb 30 KG - Czytaj
5. Kątownik 60 x 5 S235JR, 12mb 55 KG - Czytaj
6. Blacha podestowa 10 S235JR, 10 ark. 1 x 2m 1650 KG - Czytaj
7. Blacha podestowa 10 S235JR, 10 ark. 1,5 x 3m 3712 KG - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Warunki płatności: przelew 30-60 dni
  2. Warunki dostawy wg Incoterms: koszty transportu po stronie dostawcy
  3. Oferty umieszczane w załącznikach nie będą brane pod uwagę. Informacje dodatkowe proszę umieszczać w oknie głównym oferty w polu uwagi.
  4. OFERTY TYLKO ZGODNE Z ZAPYTANIEM. ALTERNATYWY WPISUJEMY W POLE UWAGI.

Kryteria oceny oferty

  1. Termin dostawy - 10%
  2. Cena - 90%

Dodatkowe warunki formalne:



Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa: blachy, kształtowniki - 5630kg"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do oferty



Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.



Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...