Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-05-16

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Osoba kontaktowa:

Ryszard Stawiński

tel:

e-mail: rstawinski@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z58/214697

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Koordynatorem robót z ramienia GAPS jest Ryszard Stawiński, tel. 609 697 840, adres mailowy rstawinski@policeserwis.com.
Wykonanie robót wg załączonego ślepego kosztorysu. 
Przed złożeniem oferty jest konieczna wizja lokalna na obiekcie potwierdzona przez koordynatora na załączonym formularzu. Termin wizji: 21.05.2018 r., godz. 10.00.
Rozliczenie prac kosztorysem powykonawczym na podstawie załączonego ślepego kosztorysu.
Termin wykonania prac: 13.07.2018 r.
Gwarancja na wykonane roboty 36 m-cy.
Wymagany termin płatności 45 dni.
Ofertę prosimy złożyć na dołączonym formularzu ofertowym razem z załącznikami, na platformie LOGINTRADE w wersji elektronicznej lub papierowej do Kancelarii GAPS w siedzibie firmy przy ul. Kuźnickiej 1, ob. 453 w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem zapytania oraz adnotacją "nie otwierać przed terminem zakończenia przyjmowania ofert"

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. usługi remontowe 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Złożenie oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 3, 4 do Ogólnych zasad udziału w postępowaniu
Spełnienie  ogólnych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Ogólnych Zasadach udziału w postępowaniu

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Malowanie i naprawy pomieszczeń w ob. O-222"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...