Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-05-17

Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512727554

Osoba kontaktowa:

Paweł Nagadowski

tel:

e-mail: pnagadowski@transtech.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z65/230583/aktualizacja3

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Zmianie ulegają zapisy przedmiotu zamówienia:
-zamiast "ciężar do uniesienia 5,5 tony" jest "ciężar do uniesienia 55 ton".
-zamiast "Zamawiający po przeprowadzeniu wizji lokalnej określi rodzaj dźwigu..." jest "Wykonawca po przeprowadzeniu wizji lokalnej określi rodzaj dźwigu...".

Treść zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem żurawia samochodowego wraz z obsługą operatorską do pracy na Wydziale Syntezy Amoniaku Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police). Promień pracy żurawia w odległości 30 metrów od osi, ciężar do uniesienia 55 ton (gabaryt ciężaru ok. 6 metrów długości i średnicy 2 metrów). Uniesienie zdemontowanego elementu na wysokość ok. 10 metrów.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu robót.

Wykonawca po przeprowadzeniu wizji lokalnej określi rodzaj dźwigu wymagany do realizacji zadania i przedstawi ofertę cenową zgodnie z wymaganiami określonymi w dziale XI ust. 3 pkt b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Mobilizacja żurawia samochodowego 1 US - Czytaj
2. Roboczogodzina pracy żurawia samochodowego 1 H - Czytaj
3. Demobilizacja żurawia samochodowego 1 US - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Warunki formalne udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wynajem żurawia samochodowego."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...