Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-05-17

Zakłady Azotowe Chorzów S.A

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

NIP: 6270011643

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Lisowicz

tel:

e-mail: krzysztof.lisowicz@azotychorzow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z26/225589/aktualizacja2

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Przedłużono termin składania ofert do dnia 29.05.2018r.
Udostępniono możliwość składania ofert częściowych.

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wymianę okien, bramy oraz drzwi budynku warsztatu remontowego na terenie Oddziału Produkcji Organicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącej załącznikiem do niniejszego zapytania.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wymiana okna 1500x1500mm 1 ST - Czytaj
2. Wymiana okna 800x800mm 1 ST - Czytaj
3. Wymiana bramy 1 ST - Czytaj
4. Wymiana drzwi 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Termin realizacji - 10%
  2. Referencje - 5%
  3. Gwarancja - 5%
  4. Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wymiana okien, bramy oraz drzwi budynku warsztatu remontowego na terenie Oddziału Produkcji Organicznej"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...