Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-05-30

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Marek Marcinkowski

tel:

e-mail: Marek.Marcinkowski@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z140/198569/aktualizacja2

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

zmieniono dwie pozycje z zaworów grzybkowych na zasuwy wysokociśnieniowe

Treść zapytania:

oferta powinna zawierać:
- warunki płatności
- bazę dostawy
- termin realizacji

- potwierdzenie warunków technicznych wykonania i odbioru zgodnie z zapytaniem ofertowym

- karty katalogowe oferowanych wyrobów

oferty bez kart katalogowych i warunków handlowych nie będą rozpatrywane

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ZAWÓR ODC.GRZYB.KOŁN.DN15 PN100 2 ST - Czytaj
2. ZAWÓR ODC.GRZYB.KOŁN.DN25 PN100 2 ST - Czytaj
3. ZAWÓR ODC.GRZYB.KOŁN.DN50 PN100 - #2 2 ST - Czytaj
4. ZASUWA WYSOKOCIŚNIENIOWA DN50 PN100 L=250 2 ST - Czytaj
5. wa wysokociśnieniowa DN80 PN100 L=300 2 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. wykonanie, wymagania i badania zgodnie z KDTA - załącznik załącznikiem nr1

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 60%
  2. Termin dostawy - 40%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa zaworów odcinających grzybkowych - łacznie 10szt"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...