Enquiry creation date: 2018-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Łukasz Jabłoński

Phone: 774812502

e-mail: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com

Enquiry No. Z47/216623

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszadeł dla zadania pt. „Przystosowanie Instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex”. Parametry techniczne przedmiotowych urządzeń wraz
z wykazem części zapasowych zostały określone w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

Baza dostawy: DDP miejsce wskazane przez Zamawiającego (magazyn) wraz z rozładunkiem.

Grupa Azoty ZAK S.A.:

- nie dopuszcza składania ofert częściowych;

- dopuszcza składanie ofert wariantowych, w zakresie producenta mieszadeł;

- dopuszcza przeprowadzenie przez podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa mieszadeł dla zadania pt. „Przystosowanie Instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex”. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Warunki formalne zostały określone w SIWZ stanowiącej załącznik

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Przetarg nieograniczony na dostawę mieszadeł dla zadania pt. „Przystosowanie Instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex”."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...