Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-06-13

Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512727554

Osoba kontaktowa:

Paweł Nagadowski

tel:

e-mail: pnagadowski@transtech.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z72/230583

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wynajem zestawu niskopodwoziowego do przewozu 2 wymienników (każdego z osobna) z instalacji syntezy amoniaku do magazynu znajdującego się na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (ok. 2-3 km) w terminie między 20 a 23 lipca 2018 r. (dokładna data wykonania usługi podana będzie w późniejszym terminie).

Dane wymiennika:

- ok. 55 ton

- średnica ok. 2,5 metra

- długość ok. 6,7 metra

Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wykonywania powyższej usługi.

W przypadku pytań technicznych związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt pod nr tel. 603 736 053, a w przypadku pytań formalnych pod nr tel. 91 431 23 77.

W celu złożenia oferty, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „TRANSTECH” USŁUGI SPRZĘTOWE I TRANSPORTOWE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wynajem zestawu niskopodwoziowego 1 H - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

W ofercie proszę koniecznie uwzględnić:

1. Cenę netto za roboczogodzinę pracy zestawu niskopodwoziowego lub ewentualnie przedstawić inną formę rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Warunki płatności.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wynajem zestawu niskopodwoziowego do przewozu gabarytów o tonażu 55 ton."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...