Enquiry creation date: 2018-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Agnieszka Książkiewicz

Phone:

e-mail: agnieszka.ksiazkiewicz@grupaazoty.com

Enquiry No. Z115/203502/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Dodano kryterium formalne dot. RODO

Enquiry contents:

 

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00-15:00 Pani Agnieszka Iłowska– kontakt: tel. 077 481 23 61.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.


Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)

• warunki gwarancji

• czas realizacji zamówienia

* Oferta ważna 60 dni


Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej/karty katalogowej.

Po weryfikacji ofert, drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent wybrany do realizacji zamówienia, zobowiązany jest do przesłania skanu oferty podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub pozycji oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.


W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail:helpdesk@logintrade.net


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ŻARÓWKA XPR 18V 6 ST - Read
2. AKUMULATOR BOSCH 18V 6,0 AH 4 ST - Read
3. LAMPA AKUMULAT. GLI 18V-1900 + STATYW 2 ST - Read
4. LAMPA AKUMULATOROWA GLI 18V-1900 2 ST - Read
5. ŁADOWARKA BOSCH GAL 1880 CV 4 ST - Read
6. LISTWA ZASILAJĄCA 6G 5MB z uziemieniem i wyłącznikiem 2 ST - Read
7. Bateria alkaliczna R6 1,5V 316 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Warunki dostawy: DDP - magazyn Grupa Azoty ZAK S.A.
  3. Potwierdzam iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla oferentów, stanowiącą załącznik do zapytania oraz zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszelkim osobom, których dane osobowe przekazuję Zamawiającemu w oparciu o postanowienia tejże klauzuli.

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup lamp akumulatorowych - 4 szt., ładowarek - 8 szt., żarówek - 6 szt., baterii alkalicznych R6 -300 szt., listew zasilających - 2 szt., "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...