Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Aleksandra Zięba

tel:

e-mail: aleksandra.zieba@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z43/198699/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Uwaga!
1. Zmianie uległ pkt I SIWZ.
2. Pkt II. Skrócony opis zadania inwestycyjnego (według SW z 2013 r.) oraz pkt III. Skrócony opis Etapu II i III zadania inwestycyjnego (według SW z 2013 r.) SIWZ zostały usunięte.
Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

Treść zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności(SW)dla Etapu II i III zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakładach Azotowych w Kędzierzynie S.A.” (w dalszej części Etap II i III zwany jest też „Projektem”).

SWwykonane będzie według wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, z uwzględnieniem zrealizowanego w 2013 roku, w oparciu o SW, Etapu I wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.

Studium Wykonalności powinno zawierać i uwzględniać:

  1. dobór właściwej mocy cieplnej Projektu w świetle planów zapotrzebowania Grupy Azoty ZAK S.A. na energię cieplną z uwzględnieniem potrzeb w zakresie energii elektrycznej;

  2. współpracę Projektu z nowo wybudowanym kotłem o wydajności pary 140 Mg/h i istniejącymi turbozespołami, a także współpracę ze starymi kotłami OP-100 do czasu ich wyłączenia
    z eksploatacji;

  3. warunki i skutki ekonomiczne dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. związane
    z wpływem zmian cen węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego, kosztów uprawnień CO2 oraz rynku mocy, w celu zaproponowania optymalnego rozwiązania pod względem zarówno technicznym, jak i ekonomicznym.

Uwaga:

RealizacjaProjektu przewidziana jest na lata 2019-2023.

W trakcie postępowania na wybór Wykonawcy Studium Wykonalności oraz w samym procesie opracowywania przedmiotu zamówienia dokumentacja i komunikacja będzie prowadzona w języku polskim.

Zamawiający:

  • nie dopuszcza składania ofert częściowych;

  • wymaga złożenia jednej oferty na całość zamówienia;

  • wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu planowanej budowy.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wybór Wykonawcy Studium Wykonalności dla Etapu II i III zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.” 1 US - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Wymagania formalne są określone w SIWZ.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wybór Wykonawcy Studium Wykonalności dla Etapu II i III zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.”"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...