Enquiry creation date: 2018-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Aleksandra Zięba

Phone:

e-mail: aleksandra.zieba@grupaazoty.com

Enquiry No. Z43/198699/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uwaga!
1. Zmianie uległ pkt I SIWZ.
2. Pkt II. Skrócony opis zadania inwestycyjnego (według SW z 2013 r.) oraz pkt III. Skrócony opis Etapu II i III zadania inwestycyjnego (według SW z 2013 r.) SIWZ zostały usunięte.
Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności(SW)dla Etapu II i III zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakładach Azotowych w Kędzierzynie S.A.” (w dalszej części Etap II i III zwany jest też „Projektem”).

SWwykonane będzie według wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, z uwzględnieniem zrealizowanego w 2013 roku, w oparciu o SW, Etapu I wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.

Studium Wykonalności powinno zawierać i uwzględniać:

  1. dobór właściwej mocy cieplnej Projektu w świetle planów zapotrzebowania Grupy Azoty ZAK S.A. na energię cieplną z uwzględnieniem potrzeb w zakresie energii elektrycznej;

  2. współpracę Projektu z nowo wybudowanym kotłem o wydajności pary 140 Mg/h i istniejącymi turbozespołami, a także współpracę ze starymi kotłami OP-100 do czasu ich wyłączenia
    z eksploatacji;

  3. warunki i skutki ekonomiczne dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. związane
    z wpływem zmian cen węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego, kosztów uprawnień CO2 oraz rynku mocy, w celu zaproponowania optymalnego rozwiązania pod względem zarówno technicznym, jak i ekonomicznym.

Uwaga:

RealizacjaProjektu przewidziana jest na lata 2019-2023.

W trakcie postępowania na wybór Wykonawcy Studium Wykonalności oraz w samym procesie opracowywania przedmiotu zamówienia dokumentacja i komunikacja będzie prowadzona w języku polskim.

Zamawiający:

  • nie dopuszcza składania ofert częściowych;

  • wymaga złożenia jednej oferty na całość zamówienia;

  • wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu planowanej budowy.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wybór Wykonawcy Studium Wykonalności dla Etapu II i III zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.” 1 US - Read

Additional formal conditions:

Wymagania formalne są określone w SIWZ.

Questions to the inquiry "Wybór Wykonawcy Studium Wykonalności dla Etapu II i III zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...