Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-06-22

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Łukasz Jabłoński

tel: 774812502

e-mail: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z48/216623/aktualizacja2

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Zmianie uległ pkt I SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, oddzielnie na pompy dozujące i pompy wirowe.

Treść zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszadeł dla zadania pt. „Przystosowanie Instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex”. Parametry techniczne przedmiotowych urządzeń wraz
z wykazem części zapasowych zostały określone w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załączniki nr 1a i 1b do SIWZ.

Baza dostawy: DDP miejsce wskazane przez Zamawiającego (magazyn) wraz z rozładunkiem.

Grupa Azoty ZAK S.A.:

- dopuszcza składanie ofert wariantowych, w zakresie producenta pomp;

- dopuszcza przeprowadzenie przez podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dostawa pomp dla zadania pt. „Przystosowanie Instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex”. 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Warunki formalne zostały określone w SIWZ stanowiącej załącznik

Kryteria oceny oferty

  1. Termin realizacji - 20%
  2. Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przetarg nieograniczony na dostawę pomp dla zadania pt. „Przystosowanie Instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex”."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...