Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-07-04

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Dziura

tel:

e-mail: katarzyna.dziura@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z5/279910/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania Oferenta

Treść zapytania:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 162-P-2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż i uruchomienie kalorymetru z wyposażeniem dla Centrum Badań i Analiz- Laboratorium Analiz Środowiskowych i Chemii Energetycznej .

Kalorymetr musi spełniać wskazane poniżej parametry. Jest to warunek bezwzględnie dopuszczający ofertę do przetargu

· system pracy wg zasady izoperiobolicznego i dynamicznego pomiaru

· możliwość wyboru temperatury dryftu : 22 oC, 25 oC , 30 oC

· oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej zgodnie z następującymi normami: PN ISO 1928; PN-81/G-04513

· zakres pomiaru: max. 40 000 J/g;

· dokładność pomiaru temperatury +/- 0, 0001 K

· czasy analizy: metoda dynamiczna ok. 7-8 min

· wyposażenie niezbędne: kalorymetr(kontroler),waga analityczna (dokładność 0,1 mg), bomba kalorymetryczna zgodna z zaleceniami PN,ISO, system chłodzenia( termostat), tygielki do spalań, nitki bawełniane, drut zapłonowy, tabletki wzorcujące kwasu benzoesowego, reduktor tlenu

· producent kalorymetru powinien mieć co najmniej 5 letni staż na rynku polskim i co najmniej 3 zrealizowane dostawy w ciągu ostatnich 3 lat

Warunki techniczne/Jakość

- w pełni zautomatyzowany, sterowany procesorem, do określania wartości opałowych stałych i ciekłych substancji

- pełna automatyzacja przebiegu procesu pomiaru ( napełnianie tlenem ; napełnianie / opróżnianie wody )

- wbudowany w kalorymetr system automatycznego napełnienia tlenem oraz automatyczne opróżnianie bomby po pomiarze

- bomba kalorymetryczna do spalań ze stali stopowej o pojemności 260ml

- automatyczna statystyka i obliczanie stałej kalorymetru dla poszczególnych, używanych bomb

- możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych : waga, drukarka, klawiatura, komputer, monitor

 - oprogramowanie w języku polskim pozwalające na bieżąco śledzić stan procesu spalania

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin dostawy III Kwartał 2018 r.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dostawa,montaż i uruchomienie kalorymetru z wyposażeniem 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki Zakupu

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa, montaż i uruchomienie kalorymetru z wyposażeniem dla Grupy Azoty S.A. Centrum Badań i Analiz - Laboratorium Analiz Środowiskowych i Chemii Energetycznej w ilości 1 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...