Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-07-11

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8510205573

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Mum

tel:

e-mail: malgorzata.mum@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z45/193327

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zgodnie z załączoną SIWZ.

Planowany okres składania zamówień - 2018 r., zgodnie z potrzebami Zamawiającego.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Kurs obsługi pompy VOMA i DYNAJET - koszt za 1 osobę 1 ST Czytaj
2. Kurs obsługi pompy VOMA i DYNAJET 1 KPL Czytaj
3. Kurs obsługi koparki wielonaczyniowej klasa III, do 100 m3/h KWK 106 z uwzględnieniem ładowarki kołowej ŁWK 103 - MAKRUM - koszt za 1 osobę 1 ST Czytaj
4. Kurs obsługi koparki wielonaczyniowej klasa III, do 100 m3/h KWK 106 z uwzględnieniem ładowarki kołowej ŁWK 103 - MAKRUM 1 KPL Czytaj
5. Kurs obsługi ładowarki Bobcat S770 + egzamin państwowy - koszt za 1 osobę 1 ST Czytaj
6. Kurs obsługi ładowarki Bobcat S770 + egzamin państwowy 1 KPL Czytaj
7. Kurs obsługi urządzenia załadowczego MVT - koszt za 1 osobę 1 ST Czytaj
8. Kurs obsługi urządzenia załadowczego MVT 1 KPL Czytaj
9. Kurs obsługi urządzenia wyładowczego KONE IS - koszt za 1 osobę 1 ST Czytaj
10. Kurs obsługi urządzenia wyładowczego KONE IS 1 KPL Czytaj
11. Kurs wysokościowy KSRG dla pracowników straży pożarnej - koszt dla 1 osoby 1 ST Czytaj
12. Kurs wysokościowy KSRG dla pracowników straży pożarnej 1 KPL Czytaj
13. Szkolenie przygotowujące do sprawdzenia kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi i konserwacji + egzamin państwowy - koszt za 1 osobę 1 ST Czytaj
14. Szkolenie przygotowujące do sprawdzenia kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi i konserwacji + egzamin państwowy 1 KPL Czytaj
15. Kurs spedytora - koszt dla 1 osoby 1 ST Czytaj
16. Kurs spedytora 1 KPL Czytaj
17. Szkolenie podstawowe BASIC + egzamin - koszt za 1 osobę 1 ST Czytaj
18. Szkolenie podstawowe BASIC + egzamin 1 KPL Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 70%
  2. Jakość oferty - 30%

Dodatkowe warunki formalne:

Dostawcy, którzy składają dodatkową ofertę w przedmiotowym postępowaniu są zwolnieni z obowiązku ponownego dołączania dokumentów formalnych. Każdorazowo natomiast pozostawia się obowiązek przedstawienia części opisowej oferty (opis kursów) oraz formularza cenowego (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przygotowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. - ok. 22 szt. - zapytanie uzupełniające"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...