Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-07-11

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Osoba kontaktowa:

Karolina Tomczuk-Masiek

tel:

e-mail: ktomczuk@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z183/214759

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą Wymiana rur w wymienniku ciepła nr IV na ciągu nr 5 – montaż, postój oraz demontaż rusztowań

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach dotyczących kwestii technicznych i merytorycznych jest Pan Janusz Belina tel. 693-932-880, mail: jbelina@policesrwis.com

Szczegółowy zakres prac oraz terminy realizacji znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia powstępowania bez podania przyczyn.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27; email: helpdesk@logintrade.net


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wymiana rur w wymienniku ciepła nr IV na ciągu nr 5 – montaż, postój oraz demontaż rusztowań 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Tremin płatności 45 dni
  4. Akceptacja Ramowych Warunków Umów oraz OWRU
  5. Spełnienie ogólnych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Ogólnych Zasadach udziału w postępowaniu
  6. Złożenie oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2; 3; i 4 do Ogólnych Zasad udziału w postępowaniu

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 90%
  2. Termin realizacji - 10%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wymiana rur w wymienniku ciepła nr IV na ciągu nr 5 – montaż, postój oraz demontaż rusztowań"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...