Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-07-12

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Adriana Gruca

tel:

e-mail: adriana.gruca@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z77/197782

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę  obuwia roboczego i ochronnego oraz sprzętu ochronnego  zawartych w załączonym zestawieniu i zaprasza do składania ofert.

II etapem wyboru dostawcy będzie aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pani Adriana Gruca – kontakt: tel.: +48 77 4813452, fax: +48 77 4812360.

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkowa netto w PLN,

- termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni,

- świadectwa spełniania norm,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Szczegóły dotyczące asortymentu zapytania znajdują się w uwagach przy danej pozycji.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wkłady ocieplane do butów gumowych 2 PAA - Czytaj
2. Buty gumowe kwasoodporne 6 PAA - Czytaj
3. Filtropochłaniacz 12 ST - Czytaj
4. Wąż oddechowy z regulacją 5 ST - Czytaj
5. Buty antyelektrostatyczne ppo 702 2 PAA - Czytaj
6. Pas stabilizujący 33 ST - Czytaj
7. Buty antyelektrostatyczne 015 ppo 7 PAA - Czytaj
8. Obuwie medibut 08A 29 PAA - Czytaj
9. Buty ochronne damskie model 556 1 PAA - Czytaj
10. Kalosze antyelektrostatyczne kwasoługoodporne 1 PAA - Czytaj
11. Pas do systemu Jupiter 4 ST - pasBLT12_Pas systemu Jupiter.jpg
Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  2. Termin dostawy: do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
  3. Warunki dostawy: DDP Magazyn Zamawiającego – wg Incoterms 2010
  4. Warunki płatności – przelew do 30 dni po dostawie.

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Po zakończeniu aukcji prosimy o przesłanie poprzez platformę zakupową lub na adres e-mail: adriana.gruca@grupaazoty.com oferty cenowej na poszczególne pozycje. W przypadku nie przystąpienia do aukcji obowiązują ceny z zapytania ofertowego.


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa obuwia roboczego i ochronnego oraz sprzętu ochronnego - 102szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...