Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-07-12

Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512727554

Osoba kontaktowa:

Grzegorz Głuch

tel: 913173636

e-mail: ggluch@transtech.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z122/226865

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo

Transtech Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup i dostawę filtrów ( paliwa, oleju, powietrza i kabiny) do pojazdu VW T-5, nr. VIN WV1ZZZ7HZ9H164535

Informacje:

Grzegorz Głuch
Tel/fax 091 317 36 36

E-mail ggluch@transtech.pl

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Filtr oleju 1 ST - Czytaj
2. .Filtr powietrza 1 ST - Czytaj
3. Filtr paliwa 1 ST - Czytaj
4. Filtr kabiny 1 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

W ofercie proszę uwzględnić:

1. Ceny netto

2. Nazwy producentów proponowanego produktu / części

3. Warunki płatności (preferowany przelew 30 dni)

4. Proponowany termin realizacji (możliwie krótki)

5. Warunki dostawy - siedziba spółki:

Transtech Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 1 72-010 Police / magazyn główny spółki.

Skuteczność oferty: przyjęcie złożonej oferty wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Realizacja oferty nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego zamówienia zatwierdzonego przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą. Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami naszego zapytania ofertowego.

Rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności / Zmiany”. W korespondencji dotyczącej powyższej sprawy, prosimy powoływać się na numer naszego zapytania ofertowego.

Informacje:

Grzegorz Głuch
Tel/fax 091 317 36 36

E-mail ggluch@transtech.pl

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa filtrów do pojazdu VW T-5 w łącznej ilości 4 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...