Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-08-10

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8510205573

Osoba kontaktowa:

Grażyna Polak

tel:

e-mail: grazyna.polak@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z3/264312

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapraszam do złożenia oferty handlowej na wykonanie naprawy spektrofotometru DR 3900 HACH LANGE.

W trakcie włączanie aparatu wyświetla się samokontrola zatrzymania, błąd serwisu, błąd [31-6].

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji udziela: Grażyna Polak, pod numerem telefonu 91 317 35 17 lub kom. 519 501 920 w godzinach 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27; email:helpdesk@logintrade.net


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Naprawa spektrofotometru DR 3900 HACH LANGE 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

W ofercie handlowej proszę koniecznie uwzględnić:

- ważność oferty,

- cenę netto,

- warunki płatności: wszelkie płatności dokonywane będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury w formie papierowej do siedziby zamawiającego.

- transport aparatury i pracy inżyniera serwisu,

- proponowany czas realizacji usługi.


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Naprawa spektrofotometru DR 3900 HACH LANGE"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...