Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-08-10

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8730013812

Osoba kontaktowa:

Ewa Dubarek

tel: 48-14-6330682 wew. 32

e-mail: ewa.dubarek@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z29/220861

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zakup wraz z dostawą surowców do procesów produkcyjnych:

1. Butylglikol nr CAS: 111-76-2 = 2 322 kg,

2. Nansa nr CAS: 68439-57-6 = 2 472 kg,

3. Nafol nr CAS: 112-53-8 = 306 kg,

4. Rosulfan nr CAS: 85586-07-8 = 3 600 kg.

Lokalizacja: oddział Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o., ul. Mostowa 30H, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Termin dostawy: do 24.08.2018 r.

Do oferty należy załączyć kartę charakterystyki surowca.

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Sonia Golasz, kom. 667-540-427

Przewidywany termin Aukcji elektronicznej będący kolejnym etapem postępowania: 14.08.2018 r. godz. 13.00

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Butylglikol nr CAS: 111-76-2, opakowanie: beczka plastikowa 200 L z korkiem 2322 KG - Czytaj
2. Nansa LSS nr CAS: 68439-57-6, opakowanie: beczka plastikowa 200 L z przykrywką 2472 KG - Czytaj
3. Nafol 1214 nr CAS: 112-53-8, opakowanie: beczka 200 L 306 KG - Czytaj
4. Rosulfan L nr CAS: 85586-07-8, opakowanie: beczka plastikowa 120 L 3600 KG - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Miejsce dostawy: Kędzierzyn-Koźle

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup surowców (Butylglikol, Nansa, Nafol, Rosulfan) do produkcji, w ilości ok. 8 700 kg"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...