Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-08-10

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Mirosław Gomuła

tel:

e-mail: Miroslaw.Gomula@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z299/198570

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zakup i dostawa przepływomierzy 4szt. - zgodnie z SIWZ IKZM10/2555/2018
Załączniki Nr 3A; Scan4246(SIWZ); WTJ_kart_spec__FT-64XX_v1

1szt. Przepływomierz EL/MAG. OPTIFL. DN 50 PN40

1szt. Przepływomierz EL/MAG. OPTIFL. DN 25 PN40

2szt. Przepływomierz MAGN DN 40 PN40
– wykonanie i wymagania jakościowe mają być zgodne wg załączonej Karty Danych Technicznych WTJ_kart_spec__FT-64XX_v1 + DTR- w j. polskim


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Przepływomierz EL/MAG. OPTIFL. DN 50 PN40 1 ST - Czytaj
2. Przepływomierz EL/MAG. OPTIFL. DN 25 PN40 1 ST - Czytaj
3. Przepływomierz MAGN DN 40 PN40 2 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. dołaczyć do oferty załacznik PDF z warunkami technicznymi i handlowymi

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa przepływomierzy 4szt. - zgodnie z SIWZ IKZM10/2555/2018"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: EUR

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...