Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-08-13

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8730013812

Osoba kontaktowa:

Ewa Dubarek

tel: 48-14-6330682 wew. 32

e-mail: ewa.dubarek@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z31/220861/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Zmiana ilości Mocznika w Liście produktów: z 50 kg na 24 000 kg

Treść zapytania:

Zakup wraz z dostawą: Mocznik granulowany ( CAS: 57-13-6)

Ilość: 24 000 kg

Opakowanie: worki 25 kg - koniecznie w opakowaniach foliowych

Koszt transportu: po stronie dostawcy

Miejsce dostawy: oddział Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o., ul. Mostowa 30 H, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Termin dostawy: do 24.08.2018 r.

Do oferty należy załączyć kartę charakterystyki surowca. 

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Sonia Golasz, kom. 667-540-427 

Przewidywany termin Aukcji elektronicznej będący kolejnym etapem postępowania: 14.08.2018 r. godz. 14.00

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Mocznik granulowany CAS: 57-13-6 24000 KG - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Miejsce dostawy: Mostowa 30 H, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup wraz z dostawą Mocznik granulowany ( CAS: 57-13-6) w ilości 24 000 kg"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...